centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Sigtuna i brottsförebyggande pilotprojekt

Sigtuna är en av fem kommuner som medverkar i ett brottsförebyggande pilotprojekt som Brottsförebyggande rådet leder.

centrum_artikel_host

Brå stödjer fem kommuner, inklusive Linköping, Södertälje, Sigtuna, Trollhättan och Göteborg, i deras brottsförebyggande åtgärder. Projektet är inriktat på att möta specifika utmaningar inom brottsbekämpning och erbjuda stöd som anpassas efter varje kommuns behov. Det inkluderar nätverkande och erfarenhetsutbyte, som konferenser för att dela kunskap och erfarenheter.

Fokusområden inkluderar ungdomar i riskzonen för kriminalitet, integrering av brottsförebyggande arbete i samhällsprocessen och våldsbejakande extremism. Ett exempel är Göteborgs Socialförvaltning, som driver UngSydväst för att stödja unga i riskzonen. Projektet fokuserar på verktyg och metoder för att bryta en destruktiv livsstil, med mål att erbjuda rätt stöd vid rätt tidpunkt.

Brås stöd har varit värdefullt för kommunerna, och de planerar att fortsätta med föräldrastöd, riktad familjebehandling och ökat samarbete med skolor för att främja en positiv skolgång och minska risken för sociala problem. Detta partnerskap syftar till att skapa bättre förutsättningar för effektivt brottsförebyggande arbete.

centrum_host_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

brobygget_2024
fritidsbanken_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
mp_tack_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out