eldsjal2024_pan
Sigtuna GolfklubbFoto: Pressbild

Sigtuna Golfklubb leder vägen för biologisk mångfald

Tillsammans med Världsnaturfonden, WWF, har Sigtuna Golfklubb inlett ett samarbete för att främja biologisk mångfald.

centrum_artikel_host

Sigtuna Golfklubb har tagit ett stort steg mot att främja biologisk mångfald på sin golfbana, och kan möjligen skapa en ny trend inom branschen. I ett samarbete med WWF har klubben omvandlat 2.650 kvadratmeter av ruffen till blomsterängar och skapat en rabatt vid restaurangen full av nektar- och pollenväxter för att stödja pollinerande bin.

Förutom blomsterängarna har klubben också infört en naturbeteshage för får, med biologiskt värdefulla ekar och lövträd. Dessutom har man placerat ut 100 bihotell och 4 sandbäddar, vilket resulterade i att sandlevande bin grävde sina bohål efter bara några dagar.

För att välkomna fåglar har klubben installerat 100 småfågelholkar, 20 starholkar, 5 uggleholkar och foderautomater för vinterfåglar. Dessutom har man satt upp 5 mulmholkar, som är bon för trädlevande insekter. Satsningen har inte bara resulterat i en ökning av antalet insektsarter, fågelarter och växtlighet på golfbanan, utan har också fått positiva reaktioner från klubbens medlemmar och besökare.

pantamera_avc_helsida
spedition_helsida
centrum_host_helsida

Bevakningsbolaget Avarn riskerar böter

Nyheter Transports skyddsombud har slagit larm om bristerna i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion på Arlanda flygplats riskerar bevakningsbolaget Avarn Security böter på upp till 100 000 kronor om inga åtgärder vidtas.

steningekompani_helsida
connys_helsida

Stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun

Notiser Under fredagen varnar SMHI för en hög risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och omkringliggande områden. Det torra vädret har ökat risken för att gräsbränder lätt kan uppstå och spridas i det torra fjolårsgräset.

eldsjal2024_helsida
storemore_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
connys
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
pantamera_out
storemore_out
ridskola_2020_outsider
spedition_outsider