centrum_panorama_hostshopping
Foto: Riksbanken

Sigtuna fortsatt efter i återhämtningen

Den ekonomiska återhämtningen i länet går starkt men Sigtuna är cirka 20 procent under nivån för 2019 enligt Stockholms handelskammare.

centrum_artikel_host

21 av 26 kommuner i länet noterades för en högre omsättning i näringslivet under årets andra kvartal jämfört med kvartal två 2019. Sigtuna går dock tungt och ligger längst ner i tabell enligt Stockholms handelskammare.
– Den enkla förklaringen är naturligtvis att flyget inte riktigt var igång ordentligt under våren och försommaren, och man bör också understryka att Sigtunas utveckling varit starkt positiv jämfört med våren 2020. Med en hög andel vaccinerade och lättade restriktioner så borde omsättningen gradvis växa till sig i takt med att flygkapacitet på Sveriges flygnav, Arlanda, tas i bruk igen, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

centrum_host_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
connys_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
connys
pantamera_out
brobygget_outsider
centrum_outsider_host