centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun
Erik Langby och Olov HolstFoto: Marie-Therese Karlberg

Sigtuna Bostadsförmedling-Ska man skratta eller gråta?

Insändare från Hyresgästföreningen i Sigtuna som bemöts av Olov Holst (M) och Erik Langby (M)

centrum_artikel_host

En ny bostadsförmedling startade 1 september 2020, på uppdrag av kommunfullmäktige. Mot en kostnad på 200 kr/år erbjuds den som är intresserad att stå i en gemensam kö för flera hyresvärdar (f n SigtunaHem, Wåhlins, FastPartner m fl). Den som anmäler sig senast 210228 får med sig sina tidigare insparade köpoäng från SigtunaHem och vi förmodar att detsamma gäller även för den som köat hos någon av övriga hyresvärdar som ingår i den nya förmedlingen.

Kostnad 200 kr/år för plats i kön samt en avgift på 625 kr den dag då lägenhet förmedlas. Vad vi förstått så tillfaller förmedlingsavgiften Sigtuna Bostadsförmedling – trots att det är respektive hyresvärd som tar hand om allt annat kring uthyrningen (t ex kontraktsskrivning, nyckelutlämning mm).

Men så till det ledsamma eller skrattredande! Kommunfullmäktige har precis beslutat att den årliga kostnaden för att stå i kö hos Sigtuna Bostadsförmedling ska höjas till 250 kr/år från och med 210101. Förmedlingen har bara varit öppen i 3 månader, många har inte ens hunnit anmäla sig till kön, när fullmäktige beslutar att avgiften ska höjas, inte bara lite utan med hela 25%. Vad handlar detta om egentligen?

  • Hyresgästföreningen Sigtuna

Svar från Olov Holst och Erik Langby

Den kommunala bostadsförmedlingen Sigtuna Bostadsförmedling AB ansvarar för det administrativa arbetet att ta emot bostadssökande, att administrera registret över sökande och att tilldela bostäder i relation till kötid. Detta arbete är självklart förenat med kostnader. Förmedlingen har personal och lokaler. Förmedlingen har också investerat i ett datasystem som gör det möjligt för intresserade att söka bostad och för förmedlingen att hålla ordning på kön. Sigtuna Bostadsförmedling har ingen annan intäktskälla än de avgifter som de sökande betalar. Avgifterna som fastställs av Kommunfullmäktige är satta för att förmedlingen skall kunna redovisa ett plus/minus nollresultat.

Det är förhållandevis enkelt att budgetera kostnaderna för en förmedling. Det är dock betydligt svårare att budgetera intäkterna eftersom vi inte på förhand kunde veta hur många som ville stå i bostadskön. I den första budgeten beräknades att en årskostnad för att stå i kö på 200 kr skulle räcka för att täcka kostnaderna. Nu har det visat sig att det är färre sökande än förväntat, vilket innebär att avgiften redan nu behövt höjas till 250 kr. Vilken avgift som i framtiden behöver tas ut kommer att bestämmas av antalet köande.

Bostadsförmedlingen bedrivs legalt i form av ett dotterbolag till AB Sigtunahem. Om förmedlingen inte får full täckning för sina kostnader uppstår en förlust som inte kan täckas på annat sätt än att AB Sigtunahem skjuter till pengar till dotterbolaget. Det som då skulle bli effekten blir att de personer som redan idag är hyresgäster hos Sigtunahem får vara med och betala för en del av de kostnader som är förknippade med sökandet av bostäder i sex olika bolags lägenhetsbestånd. En sådan situation är för oss oacceptabel. Det är en helt rimlig förutsättning för förmedlingen att hela kostnaden skall täckas av de som söker bostad och inte av någon annan.

  • Erik Langby (M), ordförande Sigtuna bostadsförmedling AB
  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

fritidsbanken_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

centrum_host_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

brobygget_2024

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
connys
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
klara_outsider
ridskola_2020_outsider