centrum_panorama_hostshopping
David Lundqvist och Lars WedénFoto: Insändarbild

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

centrum_artikel_host

Nu kommer en ny regering. Och den har en annan uppfattning om Bromma-Arlandafrågan. De partier som nu försöker bilda regering med stöd av SD, uttalade i riksdagen i april 2021 att Bromma ska vara kvar som flygplats.

Moderaterna har dessutom villkorat en tänkt flytt. M menar att det måste till en slags bred överenskommelse om byggandet av en fjärde start- och landningsbana på Arlanda för att den kommersiella flygtrafiken på Bromma ska få flyttas dit.

Verkligheten visar – som Swedavia sagt – att en ytterligare start- och landningsbana inte behövs. Antalet passagerare på Arlanda var 2021 7,5 miljoner, dvs långt ifrån siffran för peak-året 2018 – 26,9 miljoner, och ännu längre från de 30,2 miljoner som tidigare förutspåtts för 2021. År 2022 kommer siffran att bli 15-16 miljoner bara. Det torde vara uppenbart att de mycket expansiva prognoser som presenterades 2017 kom på skam redan före pandemin.

Arlanda har alltså kapacitet att ta emot Brommas kommersiella flygtrafik nu och för överskådlig tid framöver utan en fjärde start- och landningsbana.

En flytt av Brommas flygtrafik till Arlanda skulle vara mycket positiv för näringslivet och arbetsmarknaden i Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun bör i sitt remissvar på den senaste Bromma-utredningen säga till den nya regeringen att man välkomnar Bromma-flygtrafiken till Arlanda, men samtidigt tydligt påpeka att det inte behövs någon fjärde start- och landningsbana för detta. Men att en tydlig satsning behövs på förstärkning av hela Arlandaområdet som en viktig resurs för kommunen, regionen och landet. Detta borde innebära krav på utvecklandet av Arlanda till en verklig trafiknod där flyg, järnväg och kollektivtrafik samverkar och samordnas. Som minst måste på/av-stigningsavgiften på Arlanda C förhandlas bort och kollektivtrafiken till/från/inom hela området förstärkas. I dag är bilen det allt dominerande färdsättet för både passagerare, anställda och andra besökare till området.

  • David Lundqvist, fristående S-debattör, Märsta
  • Lars Wedén, fristående MP-debattör, Sigtuna
joes-helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

pantamera_avc_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

defacto_helsida

Valfrihet för Sigtuna kommuns äldre är nu på plats

Insändare Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har allt sedan den tillträdde arbetat intensivt för ökad valfrihet inom äldreomsorgen, eller för den delen inom alla kommunala välfärdstjänster. Vi ser det som självklart idag att kunna välja läkarmottagning, tandläkare, sjukhustjänster och apotek, men inom äldreomsorgen har det dröjt. Kommunen har varit bunden av avtal som hindrat valfrihet. Dessa har nu löpt ut och nya avtal som istället öppnar upp för valfrihet är på plats, vilket aldrig hade hänt med en Socialdemokratiskt ledd kommunledning.

Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare

Insändare Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare Märstabor som tar SL:s pendeltåg till jobbet är luttrade vid det här laget. De senaste åren har bjudit på många inställda avgångar och förseningar. Resenärer tvingas ständigt ha en plan b i bakfickan för att ta sig hem eller till jobbet om kollektivtrafiken sviker.

connys_helsida
centrum_host_helsida

repliken: Plakatpolitik löser inte problemet

Insändare I en insändare skriver Miljöpartiet (MP) att vi i den styrande kommunledningen vill skydda skjutandet av fyrverkerier. Det stämmer inte. Vi tror att samtliga partier i Kommunfullmäktige är överens om att det vore bra med begränsningar eller till och med förbud mot smällare och fyrverkerier på allmän plats. Däremot anser vi att vi måste angripa problemet på ett sätt som både har stöd i lagstiftningen och har en möjlighet att fungera på riktigt.

ica_helsida

Inskränkt frihet för vem?

Insändare Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

dack_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

dack_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
pantamera_out
ica_outsider
centrum_outsider_host
connys
joes_outsider
swedol_outsider