centrum_panorama_hostshopping
David Lundqvist och Lars WedénFoto: Insändarbild

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

centrum_artikel_host

Nu kommer en ny regering. Och den har en annan uppfattning om Bromma-Arlandafrågan. De partier som nu försöker bilda regering med stöd av SD, uttalade i riksdagen i april 2021 att Bromma ska vara kvar som flygplats.

Moderaterna har dessutom villkorat en tänkt flytt. M menar att det måste till en slags bred överenskommelse om byggandet av en fjärde start- och landningsbana på Arlanda för att den kommersiella flygtrafiken på Bromma ska få flyttas dit.

Verkligheten visar – som Swedavia sagt – att en ytterligare start- och landningsbana inte behövs. Antalet passagerare på Arlanda var 2021 7,5 miljoner, dvs långt ifrån siffran för peak-året 2018 – 26,9 miljoner, och ännu längre från de 30,2 miljoner som tidigare förutspåtts för 2021. År 2022 kommer siffran att bli 15-16 miljoner bara. Det torde vara uppenbart att de mycket expansiva prognoser som presenterades 2017 kom på skam redan före pandemin.

Arlanda har alltså kapacitet att ta emot Brommas kommersiella flygtrafik nu och för överskådlig tid framöver utan en fjärde start- och landningsbana.

En flytt av Brommas flygtrafik till Arlanda skulle vara mycket positiv för näringslivet och arbetsmarknaden i Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun bör i sitt remissvar på den senaste Bromma-utredningen säga till den nya regeringen att man välkomnar Bromma-flygtrafiken till Arlanda, men samtidigt tydligt påpeka att det inte behövs någon fjärde start- och landningsbana för detta. Men att en tydlig satsning behövs på förstärkning av hela Arlandaområdet som en viktig resurs för kommunen, regionen och landet. Detta borde innebära krav på utvecklandet av Arlanda till en verklig trafiknod där flyg, järnväg och kollektivtrafik samverkar och samordnas. Som minst måste på/av-stigningsavgiften på Arlanda C förhandlas bort och kollektivtrafiken till/från/inom hela området förstärkas. I dag är bilen det allt dominerande färdsättet för både passagerare, anställda och andra besökare till området.

  • David Lundqvist, fristående S-debattör, Märsta
  • Lars Wedén, fristående MP-debattör, Sigtuna

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

centrum_host_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

brobygget_2024

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

connys_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

mp_tack_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
connys
pantamera_out
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna