moderat_pan_nov
David Lundqvist och Lars WedénFoto: Insändarbild

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

centrum_artikel_host

Nu kommer en ny regering. Och den har en annan uppfattning om Bromma-Arlandafrågan. De partier som nu försöker bilda regering med stöd av SD, uttalade i riksdagen i april 2021 att Bromma ska vara kvar som flygplats.

Moderaterna har dessutom villkorat en tänkt flytt. M menar att det måste till en slags bred överenskommelse om byggandet av en fjärde start- och landningsbana på Arlanda för att den kommersiella flygtrafiken på Bromma ska få flyttas dit.

Verkligheten visar – som Swedavia sagt – att en ytterligare start- och landningsbana inte behövs. Antalet passagerare på Arlanda var 2021 7,5 miljoner, dvs långt ifrån siffran för peak-året 2018 – 26,9 miljoner, och ännu längre från de 30,2 miljoner som tidigare förutspåtts för 2021. År 2022 kommer siffran att bli 15-16 miljoner bara. Det torde vara uppenbart att de mycket expansiva prognoser som presenterades 2017 kom på skam redan före pandemin.

Arlanda har alltså kapacitet att ta emot Brommas kommersiella flygtrafik nu och för överskådlig tid framöver utan en fjärde start- och landningsbana.

En flytt av Brommas flygtrafik till Arlanda skulle vara mycket positiv för näringslivet och arbetsmarknaden i Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun bör i sitt remissvar på den senaste Bromma-utredningen säga till den nya regeringen att man välkomnar Bromma-flygtrafiken till Arlanda, men samtidigt tydligt påpeka att det inte behövs någon fjärde start- och landningsbana för detta. Men att en tydlig satsning behövs på förstärkning av hela Arlandaområdet som en viktig resurs för kommunen, regionen och landet. Detta borde innebära krav på utvecklandet av Arlanda till en verklig trafiknod där flyg, järnväg och kollektivtrafik samverkar och samordnas. Som minst måste på/av-stigningsavgiften på Arlanda C förhandlas bort och kollektivtrafiken till/från/inom hela området förstärkas. I dag är bilen det allt dominerande färdsättet för både passagerare, anställda och andra besökare till området.

  • David Lundqvist, fristående S-debattör, Märsta
  • Lars Wedén, fristående MP-debattör, Sigtuna
pantamera_avc_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

dackskifte_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

connys_helsida

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

moderat_pan_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

defacto_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

centrum_host_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

agy_oppethus
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

advent_kyrka_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent
pantamera_out
dackskifteoutsider
swedol_outsider
connys
ridskola_2020_outsider