centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Sh bygg i miljardprojekt med Explore Arlandastad

Explore Arlandastad har genom dotterbolaget Arlandastad F60 tecknat ett avtal med Sh bygg, sten och anläggning för att bygga infrastruktur i nya F60 företagspark.

centrum_artikel_host

En ny företagspark, F60, växer fram i östra Arlandastad. Markarbeten ska nu göras av Sh bygg, sten och anläggning. Totalt 125 000 kvadratmeter mark.
– Vi är väldigt glada och stolta över att vi får möjligheten att vara delaktiga i utvecklingen av Skandinaviens mest livskraftiga mötes- och kunskapskluster, säger Crister Isaksson, affärsområdeschef, Sh bygg, sten och anläggning.

Aktörerna har tidigare samarbetat kring Drivelab när det byggdes. Arbetet med F60 sker etappvis.
– Samverkansmodellen är något vi brinner för på Sh. Den ger helt klart de bästa förutsättningarna för alla parter och säkerställer att vi tillsammans når beställarens högt uppställda mål och levererar en optimal slutprodukt. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kommer vi bland annat att bidra till att leverera en ändamålsenlig infrastruktur i ett hållbarhetsperspektiv genom god hushållning av resurser och återvinning, fortsätter Crister Isaksson.

centrum_host_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

klara_outsider
connys
centrum_outsider_host
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider