centrum_panorama_hostshopping
Foto: SAS

Sex nya SAS-linjer återstartar

SAS återstartar sex europeiska linjer från Arlanda under juni.

centrum_artikel_host

I takt med vaccineringen och att allt fler länder släpper på restriktioner så möjliggörs resor. Flera svenska resmål som är populära öppnas upp med start nästa vecka från Arlanda. Det är SAS som startar upp till Milano, Aten, Split, Alanya, Beirut och Sankt Petersburg. Dock kan många av länderna ha krav för inresa av olika slag som negativt covidtest eller att man är vaccinerad. SAS lanserar en ny tjänst för att få passagerare resklara, där laddad man upp nödvändiga dokument som behövs och därmed är man resklara innan man kommer till Arlanda eller andra flygplatser.

brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
brobygget_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out