centrum_panorama_hostshopping
Valsta ska bli attraktivare med Valsta2030Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Satsningar ska göra Valsta attraktivare

Efter den medborgardialog som skett i Valsta har kommunen startat ett utvecklingsprojekt med satsningar på bland annat multisportrink

centrum_artikel_host

Under de kommande tio åren ska kommunen genomföra ett antal åtgärder i Valsta för att öka attraktiviteten i området. Till grund ligger resultat från den medborgardialog man gjort bland annat. 150 personer i olika åldrar har deltagit:
– Vi vill stärka Valstas attraktionskraft som kommundel, både att bo och verka i. Vi arbetar med att ta fram en 10-årsplan, där såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder och satsningar ingår. Det vi ser hända i Valsta nu under hösten är bara början, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bland de konkreta åtgärder som påbörjats är installation av ny eller kompletterande belysning vid hundrastgården, vattentornsparken och parken. Ett upplyst minigym håller på att etableras i anslutning till elljusspåret.
– Det pågår också ett stort röjningsarbete i hela Valsta. Träddungar, buskage och annan växtlighet vid exempelvis gång- och cykelvägar ses över för att göra sikten bättre. Sen kommer det att hända en hel del på och runt Valsta torg, säger Ulf Sävström, produktionschef på Stadsbyggnadskontoret.

I utvecklingsplanen ingår också att aktivitetsytor ska växa fram, som multisportrink. En ljusallé och ljuspark ska skapas och en lyktstolpdunge vid Valsta Vattentorn. Bara under hösten rör det sig om ett tjugotal åtgärder i Valsta.

pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida
centrum_host_helsida
bygdensdag_helsida
mp_helsida_eu

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

sigtunakampen_helsida
connys_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

sigtunakampen_outsider
eu_valet_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_eu_outsider
bygdensdag_outsider
connys
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
eldsjal2024_out
pantamera_out