centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

SAS planerar att dra ner på trafiken från Arlanda

SAS planerar att välja bort Arlanda till fördel för Kastrup.

centrum_artikel_host

Swedavia, operatören för Sveriges största flygplats Arlanda, uttrycker djup oro över att en växande andel resenärer väljer bort Arlanda till förmån för Kastrup i Danmark. Denna trend har förstärkts av att SAS, tidigare delvis ägt av svenska staten, nu är utlandsägt och har flyttat flera av sina linjer från Arlanda till Kastrup. SAS vd Anko van der Werff har klargjort att flygbolaget framöver kommer att prioritera Kastrup, delvis på grund av dess geografiska läge som gör den till ett naturligt nav för långdistansflygningar i norra Europa.

van der Werff beskriver också Sverige som en utmanande marknad för flygbranschen, pekande på behovet av infrastrukturella förändringar och kritiserar särskilt den svenska flygskatten samt den nuvarande ordningen med två flygplatser i Stockholm. Han uppmanar till en översyn för att göra marknaden mer attraktiv för flygbolag.

Trots en förbättring jämfört med föregående år, rapporterade SAS en förlust på nästan 1 miljard kronor under första kvartalet. Denna utveckling belyser de utmaningar SAS står inför, och vd:n uttrycker en önskan om att SAS ska kunna växa i Sverige igen, förutsatt att det sker en förändring i den rådande situationen.

connys_helsida

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

seniormassa_pan
bygdensdag_helsida

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

eldsjal2024_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

mp_helsida_eu

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

bygdensdag_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
eu_valet_outsider
connys
seniormassa_outsider
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
pantamera_out