centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

SAS får statligt stöd

SAS får statligt stöd av regeringarna i Danmark och Sverige.

centrum_artikel_host

SAS och övrig flygverksamhet är hårt drabbat av coronapandemin, nu har regeringarna Danmark och Sverige lagt propositioner om finansiellt stöd på 12,5 miljarder för att SAS ska kunna finansieras fram till 2022 då volymerna i flygtrafiken beräknas återgått till nivåer som rådde innan covid-19.
– SAS fortsätter att föra en dialog med den svenska och danska regeringen och andra utvalda intressenter, för att enas om villkoren för deras deltagande. SAS fortsätter också ansträngningarna för att säkra stöd från den norska staten. Målet är att presentera ytterligare uppgifter före slutet av juni, skriver SAS i ett pressmeddelande.

Gustav Hemming (C), tillväxtregionråd i Region Stockholm, kommenterar regeringens beslut om SAS och de 3,15 miljarderna till Swedavia
– Strategin är alltför tillbakalutad. Det centrala måste vara att konkret säkra en bra tillgänglighet i form av direktförbindelser med viktiga affärsdestinationer i takt med att världen öppnar upp. Mitt intryck är att danskarna och norrmännen arbetar mycket aktivt och offensivt, och risken är att Arlanda blir en tredje klassens flygplats i en nordlig avkrok vilket skulle skada vårt näringsliv, vår konkurrenskraft och i förlängningen vårt välstånd.

connys_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
pantamera_out
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider