centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild/SAS

SAS behåller markverksamheten på Arlanda

SAS har beslutat att inte sälja av markverksamheten på Arlanda enligt ett pressmeddelande från flygbolaget.

centrum_artikel_host

I höstas ingick SAS en avsiktsförklaring med Aviator om att lägga över markyrksamheten på huvudflygplatserna i Skandinavien samt Göteborg och Malmö. Men nu tvärvänder de inblandade bolagen och bara Göteborg och Malmö kommer att omfattas. Det innebär att SAS fortsatt kommer att ha markpersonal på Arlanda. En av anledningarna är att SAS under vintern genomfört effektiviseringsåtgärder som innebär kostnadsreduceringar på 150 miljoner kronor per år i två års tid. SAS skriver i pressmeddelandet att det inte finns förutsättningar för att Aviator ska ta över samt att ytterligare effektiviseringar bäst sker i SAS egna regi.

mp_tack_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
brobygget_outsider