centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

SAS andas optimism inför den stundande sommaren och hösten

SAS med betydande flotta på Arlanda andas optimism inför sommaren och hösten. Man har också ett nytt avtal med Apollo om chartertrafik.

centrum_artikel_host

SAS meddelar att de går in i sommarsäsongen med över 130 destinationer i mer än 40 länder i Europa, Nordamerika och Asien. I maj signerade SAS ett nytt treårigt kontrakt med Apollo värt 4,5 miljarder SEK, vilket innebär att SAS fortsätter som huvudpartner för Apollos charterflygningar från sommaren 2025 till och med sommaren 2027.

För den kommande vintersäsongen planerar SAS att utöka sitt nätverk med nya direktlinjer till Tromsö, Kiruna, Rovaniemi och Scandinavian Mountains Airport Sälen-Trysil. Dessutom kommer antalet linjer till soliga vinterdestinationer, USA och europeiska skidorter att öka.

Under första halvåret 2024 transporterade SAS 10,6 miljoner passagerare, en ökning med 7,3 procent jämfört med samma period föregående år. Denna ökade efterfrågan resulterade i att rörelseintäkterna steg med 12 procent till 18,9 miljarder SEK. Trots att rörelseresultatet var -2,7 miljarder SEK, innebar detta en förbättring med 933 miljoner SEK jämfört med föregående år. Resultatet före skatt (EBT) försämrades till -4,1 miljarder SEK, men justerat för valutakurseffekter förbättrades EBT med nästan 600 miljoner SEK.

SAS offentliggjorde också att de kommer att ansluta sig till SkyTeam-alliansen den 1 september 2024. Detta kommer att ge SAS kunder och EuroBonus-medlemmar tillgång till nya destinationer och förmåner inom alliansen.

brobygget_2024
centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
connys_helsida
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
connys
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider