centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Säkerhetschefen: Fler unga tvingas till sex

Säkerhetschefen Thomas Mileborn är orolig över den trend som Stockholmsenkäten visar där fler unga utsätts för brott och sexbrott.

centrum_artikel_host

Thomas Mileborn, säkerhetschef på Sigtuna kommun, är orolig för att ungas våld ökar och andelen som tvingas till sex ökar.

828 ungdomar i åk 9 och åk 2 på gymnasiet deltog i enkäten. Mileborn konstaterar att det finns områden i enkäten som sticker ut. Fler, både killar och tjejer, känner sig hotade, och elva procent av killarna i åk 2 har svarat att de blivit misshandlade vilket är en dubblering jämfört med 2016.

Tre procent av killarna i högstadiet har svarat ja på frågan om de tvingats till sex/våldtagen medan sju procent av högstadietjejerna svarat samma sak.
– Enligt min erfarenhet är det oftast killar som är förövarna, både när tjejer och killar utsätts för sexbrott, säger Thomas Mileborn.

Mileborn poängterar vikten av att arena med unga män och deras attityder, värderingar och våldanvändande.
– Det är ingen omöjlighet att det finns ett samband mellan de tjejer i nian som uppgett att de blivit sexuellt utnyttjade och de som svarat att de använder narkotikaklassade tabletter. Det var just hos tjejer i nian där ökningen av lugnande medel och sömnmedel som är narkotikaklassat ökat rejält, enligt Stockholmsenkäten. Det är inte ovanligt att de som utsatts för sexbrott börjar använda sig av narkotika, så det här måste vi titta vidare på, uppger Mileborn.

centrum_host_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

brobygget_2024
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
connys