Foto: David Peacock/Norwegian
Debattören: David Lundqvist, fd ordförande i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Skriver dock som privatpersonFoto: Privat

Säg inte ja till en fjärde och femte bana

För närvarande säger man från visst politiskt håll i kommunen: ”Arlanda ska utvecklas – inte avvecklas”.

centrum_artikel_host

Vad är det då man menar? Jo, att det är nödvändigt att bygga ut Arlanda, eftersom antalet passagerare på Arlanda tros öka från dagens 25 miljoner (2019) till 40 miljoner inom en 20-årsperiod. Det konkreta med att ”bygga ut” handlar om en fjärde rullbana, med tillägget att man också bör se över möjligheterna till en femte rullbana.

Man ansluter sig därmed till det resonemang som Swedavia presenterade i sin ”Draft Masterplan Arlanda” i februari 2017. Där argumenterar Swedavia för en fjärde och femte rullbana, grundat på en förutspådd, ca 4-procentig årlig ökning av passagerarantalet för decennier framåt, vilket skulle innebära 40 miljoner passagerare per år 2035, 50 miljoner 2044 och 70 miljoner 2067.

Nu säger dock verkligheten något annat. Passagerarantalet på Arlanda ökade bara svagt 2018 – endast med 1 procent jämfört med 2017. År 2019 började passagerarantalet i stället gå ned. Det sjönk med 4,5 procent i förhållande till 2018. Och under de första två ”normal”-månaderna 2020 fortsatte dessutom denna nedåtgående trend. (Störtdykningen från mars och framåt känner alla till, men den åberopas inte i denna artikel).

Detta fick Swedavia att dra i investerings-handbromsen. Masterplanens utbyggnad med en fjärde och femte rullbana drivs nu inte längre. Och tänkta pir- och bagagehanteringsinvesteringar har lagts på is.

Från visst lokalt politiskt håll fortsätter man dock att driva på för fler rullbanor på Arlanda. Det är så man måste tolka sloganen ”Arlanda ska utvecklas – inte avvecklas”. Alltså oberoende av vad nyckelaktören Swedavia numera ser framför sig.

Om man från lokalt politiskt håll i Sigtuna kommun vill att Arlanda ska byggas ut med en fjärde och en femte rullbana, så måste man i konsekvensens namn också skriva/rita/planera in detta i kommunens översiktplan. Och den frågan är högaktuell. Gällande översiktsplan (ÖP 2014) är under omarbetning och avses bli beslutad av kommunfullmäktige 2021.

I ÖP 2014 berördes frågan om en ny fjärde rullbana. Men kommunfullmäktige tog inte ställning. Kommunen ville inte binda sig. Som nämnts ovan har i nutid behovet av en fjärde och femte rullbana starkt minskat, vilket Swedavia har insett, och det är knappast troligt att Swedavia kommer att trycka på för fler banor. En ny översiktsplan behöver alltså, likt ÖP 2014, inte säga ja till nya rullbanor.

Då är frågan: vill ändå de lokalpolitiska krafter som säger ”bygga ut” skriva/rita/planera in rullbana 4 och 5 i ÖP 2021?

I så fall skulle dessa krafter få Sigtuna kommun att göra ett stort strategiskt och taktiskt misstag. För kommunen har ett trumfkort i sammanhanget, nämligen vetorätt mot byggandet av ytterligare rullbanor, detta enligt ett civilrättsligt bindande avtal med staten från 1990. Det är alltså fullt möjligt – om staten skulle trycka på för ytterligare rullbanor – att ställa motkrav. Till exempel att Märsta i så fall måste få en ny järnvägsstation och andra järnvägs- och vägutbyggnader. Detta trumfkort spelas bort om de lokala utbyggnadsförespråkarna tvingar in ett ja till bana 4 och 5 i ÖP 2021.

Nej, i ÖP 2021 bör kommunen låta ställningstagandet till eventuellt fler banor på Arlanda bli detsamma som i ÖP 2014.

  • David Lundqvist, Märsta

Fotnot: Den här artikeln är skriven av mig som privatperson, inte som företrädare för det parti jag tillhör.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
joes-helsida
wenngarn_jul_helsida

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Insändare Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

storemore_helsida
ica_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

centrum_host_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

slottsby_helsida

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

defacto_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
slottsby_outsider
swedol_outsider
connys
joes_outsider
storemore_out
ica_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
wnngarn_jul_outsider
centrum_outsider_host