centrum_panorama_hostshopping
Foto: David Peacock/Norwegian
Debattören: David Lundqvist, fd ordförande i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Skriver dock som privatpersonFoto: Privat

Säg inte ja till en fjärde och femte bana

För närvarande säger man från visst politiskt håll i kommunen: ”Arlanda ska utvecklas – inte avvecklas”.

centrum_artikel_host

Vad är det då man menar? Jo, att det är nödvändigt att bygga ut Arlanda, eftersom antalet passagerare på Arlanda tros öka från dagens 25 miljoner (2019) till 40 miljoner inom en 20-årsperiod. Det konkreta med att ”bygga ut” handlar om en fjärde rullbana, med tillägget att man också bör se över möjligheterna till en femte rullbana.

Man ansluter sig därmed till det resonemang som Swedavia presenterade i sin ”Draft Masterplan Arlanda” i februari 2017. Där argumenterar Swedavia för en fjärde och femte rullbana, grundat på en förutspådd, ca 4-procentig årlig ökning av passagerarantalet för decennier framåt, vilket skulle innebära 40 miljoner passagerare per år 2035, 50 miljoner 2044 och 70 miljoner 2067.

Nu säger dock verkligheten något annat. Passagerarantalet på Arlanda ökade bara svagt 2018 – endast med 1 procent jämfört med 2017. År 2019 började passagerarantalet i stället gå ned. Det sjönk med 4,5 procent i förhållande till 2018. Och under de första två ”normal”-månaderna 2020 fortsatte dessutom denna nedåtgående trend. (Störtdykningen från mars och framåt känner alla till, men den åberopas inte i denna artikel).

Detta fick Swedavia att dra i investerings-handbromsen. Masterplanens utbyggnad med en fjärde och femte rullbana drivs nu inte längre. Och tänkta pir- och bagagehanteringsinvesteringar har lagts på is.

Från visst lokalt politiskt håll fortsätter man dock att driva på för fler rullbanor på Arlanda. Det är så man måste tolka sloganen ”Arlanda ska utvecklas – inte avvecklas”. Alltså oberoende av vad nyckelaktören Swedavia numera ser framför sig.

Om man från lokalt politiskt håll i Sigtuna kommun vill att Arlanda ska byggas ut med en fjärde och en femte rullbana, så måste man i konsekvensens namn också skriva/rita/planera in detta i kommunens översiktplan. Och den frågan är högaktuell. Gällande översiktsplan (ÖP 2014) är under omarbetning och avses bli beslutad av kommunfullmäktige 2021.

I ÖP 2014 berördes frågan om en ny fjärde rullbana. Men kommunfullmäktige tog inte ställning. Kommunen ville inte binda sig. Som nämnts ovan har i nutid behovet av en fjärde och femte rullbana starkt minskat, vilket Swedavia har insett, och det är knappast troligt att Swedavia kommer att trycka på för fler banor. En ny översiktsplan behöver alltså, likt ÖP 2014, inte säga ja till nya rullbanor.

Då är frågan: vill ändå de lokalpolitiska krafter som säger ”bygga ut” skriva/rita/planera in rullbana 4 och 5 i ÖP 2021?

I så fall skulle dessa krafter få Sigtuna kommun att göra ett stort strategiskt och taktiskt misstag. För kommunen har ett trumfkort i sammanhanget, nämligen vetorätt mot byggandet av ytterligare rullbanor, detta enligt ett civilrättsligt bindande avtal med staten från 1990. Det är alltså fullt möjligt – om staten skulle trycka på för ytterligare rullbanor – att ställa motkrav. Till exempel att Märsta i så fall måste få en ny järnvägsstation och andra järnvägs- och vägutbyggnader. Detta trumfkort spelas bort om de lokala utbyggnadsförespråkarna tvingar in ett ja till bana 4 och 5 i ÖP 2021.

Nej, i ÖP 2021 bör kommunen låta ställningstagandet till eventuellt fler banor på Arlanda bli detsamma som i ÖP 2014.

  • David Lundqvist, Märsta

Fotnot: Den här artikeln är skriven av mig som privatperson, inte som företrädare för det parti jag tillhör.

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

centrum_host_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

brobygget_2024
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

mp_tack_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out
centrum_outsider_host
connys