centrum_panorama_hostshopping
Foto: MMS-Bild

Så ska rekrytering av unga till kriminella kretsar stoppas

Sigtuna kommun inleder ett samarbete med polisen för att motverka att unga hamnar i kriminalitet eller missbruk.

centrum_artikel_host

Arbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) effektiviseras för att förebygga att barn och ungdomar hamnar snett, det vill säga i kriminalitet eller missbruk.
– Vår förhoppning är att kunna fånga upp individer som är i riskzonen i ett tidigt skede och på så vis kunna hjälpa dem på allra bästa och mest effektiva vis, säger Anna Malm Kelfve (M), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

Tagit fram en handlingsplan
Anna Malm Kelfve poängterar att det är ett tydligt fokus i mål och budget på att öka samverkan med polisen. På uppdrag av kommunala Brottsförebyggande det har kommunens säkerhetsstrateg Karin Gibson tagit fram en handlingsplan för hur SSPF ska arbeta på ett effektivare sätt.
– SSPF har bedrivits i kommunen i många år men fokus har främst legat på trender och tendenser kring exempelvis droger, våld och kriminalitet. Det som vi inför nu är en rutin för vårdnadshavare att underteckna sekretessmedgivande. På så vis kan fokus riktas mot enskilda ungdomar så att vi kan sätta in nödvändiga insatser i ett tidigt skede, säger Karin Gibson

Sätter in stöd vid behov
De berörda instanserna kommer genom att implementera handlingsplanen kunna byta information och observera barn och unga ur sina perspektiv. Rent konkret kan det handla om att polisen observerar en ungdom i tveksamma kretsar, i skolan så ökar frånvaron och på fritidsgården är personen allt mer utåtagerande. När bitarna sätts samman ska det vara lättare att upptäcka att ungdomen är på väg att hamna i kriminalitet eller missbruk och kunna erbjuda stöd.
– Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid är avgörande för hur framgångsrikt vårt trygghetsarbete är, kopplat till ungdomar. Jag hoppas att den här nya strukturen ger resultat, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör och ordförande i Brå.

Dock går det inte för parterna att utbyta information om inte vårdnadshavare undertecknar ett sekretessmedgivande.

nrh_sigtuna

Morgonkollen

Notiser I dagens morgonkoll med märsta.nu presenterar vi den senaste informationen om vädret, kollektivtrafiken och den senaste blåljusrapporten för Sigtuna kommun.

pantamera_avc_helsida
defacto_helsida

Morgonkollen

Notiser Morgonkollen med Märsta.nu, 27 maj: Väder, Kollektivtrafik, Trafik och Blåljusuppdateringar

joes-helsida
pendelkaoset

Kraftigt reducerad pendeltågstrafik under fredagen

Notiser Stor personalbrist påverkar pendeltågstrafiken under fredagen den 26 maj. Resenärer ombeds vara medvetna om att pendeltågen kommer att gå med kraftigt reducerad trafik under dagen. Denna åtgärd beror på den aktuella bristen på personal.

mp_helsida

Morgonkollen

Notiser Morgonkollen med märsta.nu - 26 maj: Väder, kollektivtrafik, blåljus och trafikuppdateringar,

connys_helsida

Nu invigs Tandvårdshuset i Sigtuna

Nyheter Tandvårdshuset i Sigtuna inviger sina nyrenoverade lokaler idag, den 25 maj. Beläget på Olofsgatan 10 har detta tandvårdshus varit en viktig del av Sigtunas tandvårdssamhälle sedan slutet av 1990-talet. Innan det fungerade lokalerna som både en läkarmottagning och en vårdcentral. År 2020 slogs tre olika tandvårdskliniker samman och bildade den nuvarande verksamheten.

karnkraft_m_topp
centrum_host_helsida

Dörrarna stängs på pendeltågen för ett bekvämare ombordsklimat

Nyheter Från och med nästa vecka kommer pendeltågsresenärer behöva trycka på dörrknappen för att öppna dörrarna istället för att de öppnas automatiskt. Detta åtgärdas för att skapa ett bekvämare klimat ombord på tågen. För resenärer som behöver stöd eller ledsagning kommer det finnas möjlighet att beställa hjälp.

seniordag_helsida

Morgonkollen

Notiser Välkommen till Morgonkollen med märsta.nu! Här är de senaste uppdateringarna för dagen.

ica_helsida

Morgonkollen

Notiser Morgonen den 23 maj presenterar märsta.nu en sammanfattning av vädret, trafikförhållandena och de senaste uppdateringarna om kollektivtrafiken.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

mp_outsider
ica_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
connys
joes_outsider
seniordag_outsider
swedol_outsider
pantamera_out