eu_valet_panorama
Foto: MMS-Bild

Så ska rekrytering av unga till kriminella kretsar stoppas

Sigtuna kommun inleder ett samarbete med polisen för att motverka att unga hamnar i kriminalitet eller missbruk.

centrum_artikel_host

Arbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) effektiviseras för att förebygga att barn och ungdomar hamnar snett, det vill säga i kriminalitet eller missbruk.
– Vår förhoppning är att kunna fånga upp individer som är i riskzonen i ett tidigt skede och på så vis kunna hjälpa dem på allra bästa och mest effektiva vis, säger Anna Malm Kelfve (M), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

Tagit fram en handlingsplan
Anna Malm Kelfve poängterar att det är ett tydligt fokus i mål och budget på att öka samverkan med polisen. På uppdrag av kommunala Brottsförebyggande det har kommunens säkerhetsstrateg Karin Gibson tagit fram en handlingsplan för hur SSPF ska arbeta på ett effektivare sätt.
– SSPF har bedrivits i kommunen i många år men fokus har främst legat på trender och tendenser kring exempelvis droger, våld och kriminalitet. Det som vi inför nu är en rutin för vårdnadshavare att underteckna sekretessmedgivande. På så vis kan fokus riktas mot enskilda ungdomar så att vi kan sätta in nödvändiga insatser i ett tidigt skede, säger Karin Gibson

Sätter in stöd vid behov
De berörda instanserna kommer genom att implementera handlingsplanen kunna byta information och observera barn och unga ur sina perspektiv. Rent konkret kan det handla om att polisen observerar en ungdom i tveksamma kretsar, i skolan så ökar frånvaron och på fritidsgården är personen allt mer utåtagerande. När bitarna sätts samman ska det vara lättare att upptäcka att ungdomen är på väg att hamna i kriminalitet eller missbruk och kunna erbjuda stöd.
– Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid är avgörande för hur framgångsrikt vårt trygghetsarbete är, kopplat till ungdomar. Jag hoppas att den här nya strukturen ger resultat, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör och ordförande i Brå.

Dock går det inte för parterna att utbyta information om inte vårdnadshavare undertecknar ett sekretessmedgivande.

mp_helsida_eu
connys_helsida
centrum_host_helsida

Uppmaning att spara vatten: Hög vattenförbrukning

Nyheter I norra Storstockholm går det åt ovanligt mycket dricksvatten just nu. Norrvatten, som förser 14 kommuner i området med dricksvatten, uppmanar nu både privatpersoner och verksamheter att spara på kranvattnet. Detta är nödvändigt för att vattenverket ska kunna producera tillräckligt med vatten för alla.

seniormassa_pan
bygdensdag_helsida
pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
nationaldag_outsider
connys
seniormassa_outsider
eu_valet_outsider
nrh_sigtuna
bygdensdag_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider