centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Så ska det bli tryggare

Sigtuna kommuns kommunstyrelse har klubbat igenom ett förstärkt samarbete mellan kommunen och de båda BID-föreningarna i Valsta och Märsta.

centrum_artikel_host
BID Föreningarna, Business Improvement District, Vi i Valsta och Trygg i Märsta, kommer intensifiera samarbetet framöver för att stadsdelarna ska bli tryggare:
– Vi har gemensamma intressen och mål: att öka tryggheten och minska kriminaliteten. Därför har det varit självklart för oss att stötta BID-föreningarna redan från start. Men med den avsiktsförklaring vi nu ska skriva under, ökar vi vår satsning ytterligare och definierar hur vi ännu bättre kan arbeta ihop så att synergier skapas tack vare vår samverkan, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.
Målet för de båda BID-föreningarna är ökad trygghet och säkerhet i det så kallade offentliga rummet samt att minska de kriminella nätverkens påverkan till 2025. Till 2030 ska ett tryggt och attraktivt Sigtuna startas utan kriminell närvaro och påverkan på lokalsamhället. Konkreta åtgärder ska vidtas för att minska narkotikaförsäljningen vilket anses bidra till otrygghet, dessutom ska vuxennärvaro öka.
–  Kommunen gör många olika saker för att försöka få bukt med de utmaningar vi ser, men ju fler vi är som strävar mot samma mål, ju mer effektivt blir det. Det finns en stor kraft i att kommunen samverkar ännu närmare BID-föreningarna och fastighetsägare och vi kommer att mäta hur väl vi lyckas, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.
Exempel på aktiviteter och samarbeten är marknader, firanden, informationsdagar, områdesdagar samt aktiviteter för barn och unga. Utöver Valsta och Märsta finns det andra områden som man avser skriva under avsiktsförklaring för.
connys_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
nrh_sigtuna