sap_feb_pan
Foto: Pressbild

Så satsar kommunledningen på kulturen

Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

centrum_artikel_host

Den kommunala kulturskolan bedriver en mycket uppskattad verksamhet som vi är glada och stolta över. För några år sedan introducerade vi ett system med kulturcheck. Den erbjuder aktiviteter som inte ingår i kulturskolans kurskatalog, ofta på andra platser runt i kommunen. Ett uppskattat komplement till den ordinarie verksamheten. I år skjuter vi till en halv miljon kronor till kulturchecken och kommer då att få en bra balans mellan verksamheterna.
Något annat förslag finns inte.

Kultur- och fritidsförvaltningens helsidesannons ”På gång i vår” visar en rad aktiviteter och evenemang som erbjuds i vår.

På biblioteken för barn, unga och vuxna, författarbesök och familjeträffar.

På Mötesplatsen i Valsta är det full fart med prova-på från kulturskolan, drop-in ateljé och konstutställningar.

Sigtuna museum fortsätter att erbjuda uppskattade aktiviteter och Kulturumteatern har ett spännande utbud med föreställningar.

Sist men inte minst fortsätter planeringen för ett Kultur- och aktivitetscentrum i Valsta, en jättesatsning som (S) bara pratat om men aldrig levererat. Vi gör verklighet av vårt löfte och sätter kulturen i högsätet.

Det här är vad som händer med kulturen i Sigtuna kommun och på armlängds avstånd välkomnar vi att oppositionens representanter i Kultur- och fritidsnämnden tar del av det fria utbud som vår skickliga och engagerade förvaltning erbjuder. Svartmålning passar bättre någon annanstans.

  • Lasse Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
  • Karolina Holst (M), 1:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

fritidsbanken_sportlov
funkisfest_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

sportlov

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_host_helsida
skridskodisco_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

steningekompani_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

pantamera_avc_helsida
foraldranatverk_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

spedition_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
pantamera_out
foraldranatverk_outsider
stentekompani_outsider
spedition_outsider
connys
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host