centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Så drabbas vi av framtida naturkatastrofer

Sigtuna som en del av Mälardalsområdet pekas ut av Statens geotekniska institut som ett område som kan vara utsatt för översvämningar i framtiden.

centrum_artikel_host

En riskanalys för naturkatastrofer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjort tillsammans med Statens geotekniska institut visar att Mälardalsområdet är ett riskområde. Främst är det Översvämning från vattendrag och rasrisk som påverkar Sigtuna kommun, i båda dessa kategorier är Sigtuna nivå 2 av 5, där 5 är det högsta man kan ha i risk.
– Det finns en risk för att man ska få ökade flöden och att vattennivån i Mälaren stiger, säger Torwald Snickars, sakkunnig i lagen om skydd mot olyckor på Länsstyrelsen, till P4 Stockholm.

När det gäller översvämning så handlar det en översvämning som kan ske var hundrade år i området. Analysen av risken tar hänsyn till sårbara verksamheter som kan drabbas av en kraftig översvämning. För rasrisk är är det antal byggnader som är belägna inom ett område där det finns förutsättningar för ras. För att förebygga måste all byggnation inom riskområdet föregås av en markutredning och markberedning. Delar av Rosersberg kring Oxundasjön har särskild högre risk för översvämning inom 100 år.

brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

connys_helsida
mp_tack_helsida
centrum_host_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
centrum_outsider_host
pantamera_out
mp_tack_outsider