centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

centrum_artikel_host

En sammanställning av de första samtalen visar att var femte äldre person som fortfarande bor hemma upplever ensamhet, samtidigt som hälften är intresserade av att delta i kommunens aktiviteter.

Hälsosamtalen möjliggörs med riktade statsbidrag till kommuner för att bekämpa ensamhet bland äldre och riktar sig till personer över 80 år i Sigtuna kommun som inte har kontakt med äldreomsorgen idag.

Annika Vogel, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun, förklarar att syftet med samtalen är att minska ensamheten och öka samhörigheten bland de äldre. Dessutom ger samtalen en bättre förståelse för problemets omfattning.

Under samtalen erbjuds de äldre att delta i olika aktiviteter som erbjuds av kommunen, såsom träffpunkter, promenadgrupper och senioryoga. En sammanställning av de första 89 samtalen visar att 21 procent av de äldre känner sig ensamma, medan 47 procent ökar sitt intresse för att delta i aktiviteter efter samtalet.

Cecilia Sidmalm, VD för Seniorglädje, berättar att många äldre uttrycker önskemål om nya aktiviteter som dansaftnar och körsång, och att det är viktigt för dem att kommunen lyssnar på deras behov.

centrum_host_helsida
connys_helsida

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

seniormassa_pan
pantamera_avc_helsida
mp_helsida_eu
bygdensdag_helsida
eldsjal2024_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

seniormassa_outsider
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
bygdensdag_outsider
mp_eu_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
connys