centrum_panorama_hostshopping
Foto: Arkivbild/Daniel Iskander

Så många nyanlända kommer till kommunen

Fördelningen av nyanlända till Stockholms län och Sigtuna kommun är klar för 2022.

centrum_artikel_host

Stockholms län ska ta emot 1795 nyanlända med uppehållstillstånd för 2022. Detta efter beslut av regeringen. Fördelningen av de nyanlända görs av Länsstyrelsen. De 26 kommunerna i länet får ta emot med stöd av bosättningslagen samt att de nyanlända snabbt ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället.

Kommunerna är enligt bosättningslagen skyldiga att ordna en bostad till de som anvisats. Man ska ta hänsyn till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och det övriga mottagandet av nyanlända samt asylsökande.
– Bosättningslagen har över tid bidragit till att jämna ut mottagandet mellan såväl kommunerna i Stockholms län som mellan länen. Länets mottagande på anvisning är nu det lägsta sedan bosättningslagens införande. Ungefär en fjärdedel av det totala antalet anvisade till Sverige kommer till Stockholms län, säger Annelie Rostedt, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

För Sigtuna kommuns del handlar det om 19 nyanlända. Bara två kommuner tar emot färre nyanlända än Sigtuna för 2022. Sigtuna kommun har dock genom åren tagit emot många och man har en befolkning med många utrikesfödda samt att bostadssituationen inte är optimal med lång kötid för lägenheter. Grannkommunen Väsby tar emot 26, Bro 21, Vallentuna 44.

fritidsbanken_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

mp_tack_helsida
brobygget_2024

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
connys
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out