centrum_panorama_hostshopping
Foto: Krister Vikström/Kronofogden

Så många beviljades skuldsanering

Antalet beviljade skuldsaneringar i kommunen minskade under 2022 men är fortsatt på en högre nivå än för tre år sedan.

centrum_artikel_host

Under pandemiåren ökade skuldsaneringarna och 2020 var det 81 personer som beviljades skuldsanering, 2021 var det 80. Antalet var kvar på samma nivå 2022 med 82 skuldsaneringar. Siffran är klart högre än för tre år sedan, 2019, då 70 kommuninvånare beviljades sanering.

Intresset för att genomgå skuldsanering är dock stort. Det har ökat markant sedan 2019, från 132 till 184. Under pandemiåren var det cirka 210 kommuninvånare som ansökte 2020 och 2021.
– Vi vet inte om det är det är det ekonomiska läget i Sverige som gör att antalet ansökningar ökar just nu, det kan bero på flera faktorer, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Långt ifrån alla beviljas alltså skuldsanering. För att Kronofogden ska bevilja måste den skuldsatta gjort tydliga ansträngningar för att förbättra sin situation, genom att exempelvis försökt öka inkomsterna och minska kostnaderna. Ett annat krav är att personen inte kan betala tillbaka sina skulder under överskådlig tid, vilket kan vara mellan 7-15 år.
– Du behöver både ha koll på dina inkomster, utgifter och skulder, och kunna visa att du ansträngt dig för att förbättra din situation, säger Per-Olof Lindh. Till exempel försökt öka inkomsterna och minska kostnaderna eller kommit till rätta med ett spelmissbruk, berättar Per-Olof Lindh.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan vara till hjälp, man kan behöva söka via dem.
– Vi ser ofta att ansökningar som gjorts med hjälp av budget- och skuldrådgivare är kompletta. Det har visat sig vara en framgångsfaktor både för att få och klara av en skuldsanering, säger Per-Olof Lindh.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_helsida_eu
connys_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

eldsjal2024_helsida
sigtunakampen_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
pantamera_out
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
connys
centrum_outsider_host
mp_eu_outsider
sigtunakampen_outsider
nrh_sigtuna