centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Så många är hemlösa i kommunen

Enligt den senaste kartläggningen från Socialstyrelsen har antalet personer i akut eller tillfällig hemlöshet något minskat i Sigtuna kommun. Trots denna förbättring, lever fortfarande 58 människor i hemlöshetssituationer, vilket är en problematisk realitet.

centrum_artikel_host

Socialstyrelsen har genomfört en omfattande kartläggning baserad på information från kommunernas socialtjänster, civilsamhällets organisationer och de berörda personerna själva. Totalt sett har över 27 000 personer i landet identifierats som befinner sig i en akut eller tillfällig hemlöshet, eller som saknar långsiktiga bostadslösningar med egna kontrakt.

Det är en positiv utveckling att antalet människor i de mest akuta bostadssituationerna har minskat jämfört med föregående kartläggning 2017. Trots detta framhåller Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, att den övergripande siffran på över 27 000 personer som befinner sig i hemlöshet kräver betydande och fortsatta åtgärder.

Av särskild oro är den höga siffran för barn i hemlöshetssituationer. Över 1 800 barn lever med sina föräldrar i akuta eller tillfälliga boenden, vilket indikerar att tryggheten och stabiliteten i boendeförhållandena för många familjer är bristfällig.

I Sigtuna kommun är antalet hemlösa 58 personer enligt den senaste rapporten, betydligt lägre än i grannkommuner som Väsby där 127 hemlösa registrerats. Trots detta är det en utmaning som kommunen fortsatt behöver hantera. Sigtuna placerar sig på 18:e plats av 26 kommuner i länet när det kommer till antalet hemlösa.

sigtunakampen_helsida
pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida
connys_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

centrum_host_helsida
mp_helsida_eu

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
mp_eu_outsider
sigtunakampen_outsider
connys
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
eu_valet_outsider