centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Så långt har vi till naturen

Vi har naturen runt knuten, det skiljer bara 1200 meter för de boende i kommunen till skyddad natur.

centrum_artikel_host

Kommuninvånarna har nära till skyddat natur, 1200 meter. Bara invånare i sex andra kommuner har närmare, närmast har nackabor med 600 meter. Längst till skyddad natur har boende i Nynäshamn med 3000 meter, även Väsby är i botten med 2800 meter.
– Att skydda natur som naturreservat och nationalparker gör att människor har tillgång till naturen långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt. Dessutom finns det information, leder och anläggningar i många skyddade områden, säger Elin Deremar på Länsstyrelsen i Stockholm till SVT Stockholm.

325 naturreservat i länet
Det finns 325 naturreservat i länet, i Sigtuna kommun rör det sig om ca 7-8 stycken. Kommunerna har även möjlighet att bilda kommunala naturreservat, ett av dessa som är på gång är Garnsviken.
– Det är viktigt för folkhälsan att så många som möjligt kan få natur- och friluftsupplevelser där de bor. Vi har därför i flera år arbetat med ett program för tätortsnära natur, säger Elin Deremar enligt SVT Stockholm.

mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

pantamera_avc_helsida
brobygget_2024

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
connys_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider