centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Så är alkohol- och droganvändningen bland ungdomarna

Skolelever i åk 9 och 2 på gymnasiet har deltagit i den så kallade Stockholmsenkäten som kartlägger ungas alkohol- och drogvanor.

centrum_artikel_host

Andelen som dricker alkohol bland kommunens elever i åk 9 och 2 på Gymnasiet fortsätter vara relativt låg enligt Sigtuna kommun som tagit del av den så kallade Stockholmsenkäten.
– Sedan 2012 har andelen ungdomar som inte dricker alkohol i stort sett fördubblats. Den tydligaste förändringen ser vi bland pojkar. Flickors alkoholanvändning går också nedåt men inte lika tydligt som hos pojkarna, säger Karin Gibson, säkerhetsstrateg som arbetar kommunövergripande med bland annat alkohol- och drogprevention i Sigtuna kommun, till kommunens hemsida.

Ökning av vitt snus
Användandet av så kallat vitt snus ökar medan traditionellt snus minskar, en anledning till det kan vara att vitt snus marknadsförs mycket på sociala medier. Gibson anser att det är viktigt att vitt snus också minskar.
– Det vita snuset innehåller nikotin som är ett nervgift och starkt beroendeframkallande. Hjärnan är inte färdigutvecklad förrän vid 25-års ålder och detta nervgift kan öka både risken för beroendesjukdomar och skapa abstinens som kan påverka koncentrationsförmågan. Inte direkt toppen för ungdomar som försöker fokusera på skolarbete, förklarar Gibson.

Rökning minskar
Gällande rökning så är det tydligt att cigarettrökning minskar där endast en procent av åk 9-elever röker dagligen jämfört med sex procent för åtta år sedan. För åk 2 på gymnasiet är det tre procent, vilket är en nedgång från 2012 då siffran var 12 procent. Andra siffror från undersökningen visar att åtta procent av elever i åk 9 och 14 procent i åk 2 testat narkotika någon gång.

Inte alla får välja partner
I denna upplaga av enkäten har eleverna fått svara på frågor kring om någon bestämmer vem man ska leva tillsammans med eller gifta sig med. 15 procent svarade att de får välja själva men att partnern måste bli accepterad av föräldrarna med hänvisning till krav på religion, utbildning eller etnicitet. Svaret var jämt fördelat mellan killar och tjejer. Tre procent uppger att de inte får välja partner alls.

eldsjal2024_helsida
sigtunakampen_helsida
mp_helsida_eu
centrum_host_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
sigtunakampen_outsider
eu_valet_outsider
nrh_sigtuna
connys
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
pantamera_out
mp_eu_outsider