centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild/Växjö Kommun

(S) uppmanar kommunledningen att ta emot ukrainska författare

Socialdemokraterna vill att ICORN-medlemsskapet återupprättas och får även medhåll från Liberalerna.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun avslutade ICORN-medlemsskapet för fristadsförfattare förra året. En fråga som delade kommunledningen då Liberalerna ville behålla medlemskapet. I samband med Ukrainakrisen har Socialdemokraterna föreslagit att man återupprättar medlemskapet för att ta ansvar och vara beredda att ta ansvar för att värna det fria ordet.
– Sigtuna kommun bör återuppta sitt medlemskap hos ICRON samt vara redo för att ta emot en förföljd författare eller annan kulturutövare. Alla ansökningar för att komma till Sverige går självklart igenom en gedigen uttagningsprocess som verifierar om personen har ett skyddsbehov eller inte, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.

Bergqvist positiv till ICORN
Pernilla Bergqvist (L) var en av initiativtagarna till ICORN i mitten på 2010-talet.
– Jag anser att Fristadsförfattare och andra kulturarbetare som ingår i ICORN är frihetshjältar. Många författare, journalister, poeter och andra kulturarbetare hamnar ofta i konflikt med totalitära stater, kriminella syndikat och fundamentalistiska grupper eftersom de formulerar tankar om hur saker kunde vara annorlunda. Ofta är de nyckelpersoner i olika demokratiseringsprocesser.

Omvärderar inte beslutet
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) ser inte behovet av att omvärdera kommunledningens beslut från i höstas.
– Idag är 25 städer och Regioner med i ICORN (enligt Kulturrådets hemsida) som sammanlagt tar emot 22 förföljda kulturarbetare. Sverige har 290 kommuner. Drygt 90% av landets kommuner delar alltså Sigtunas inställning att utrikespolitik bör drivas av staten och att lösningen på den flyktingkris vi står inför inte löses genom ett medlemskap i ICORN, skriver Holst i mail till märsta.nu

Holst menar att ICORN bestämmer vilka författare som ska komma till Sigtuna och att det inte finns någon garanti att det är just ukrainska författare som kommer till Sigtuna. Han är också kritisk till hur ICORN och fristadsförfattarsystemet fungerat i kommunen tidigare.
– Vi har som sagt tagit emot två författare via ICORN. Där den första kan sägas passa in i Socialdemokraternas positiva beskrivning gör den andre det inte. Där hade vi stora problem relaterat till den personen och det kan knappast sägas att den personen bidrog i någon större utsträckning till kulturlivet i Sigtuna kommun. Däremot skapade personen massor av extraarbete och därmed extra kostnader för förvaltningen.

connys_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

pantamera_avc_helsida
brobygget_2024

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
connys
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host