centrum_panorama_hostshopping
Rune Öhlund (SD)Foto: SD Facebook

(S) svartmålar vår politik

Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_artikel_host

Vi sverigedemokrater i Sigtuna har ställt oss bakom och röstat för den kulturpolitik som vi gemensamt med M, KD och SfS lagt fram i Mål- och budget för 2024.

Sverigedemokraterna har i sin kulturpolitik lagt stor vikt vid följande övergripande mål:
– Kulturen ska binda samman kommunens förflutna med såväl nutid som framtid.
– Kulturen ska förvalta kommunens historia och arv, främja gemenskap och trygga den lokala identiteten.
– Möjlighet till kulturupplevelser ska finnas för alla.
– Natur och kulturvård ska knytas samman
– Kulturhistorisk hänsyn och kulturell planering ska vara självklar integrerade i alla delar.
– Biblioteken och museet har viktig roll i kulturen.

De ekonomiska anslagen ska vara generösa till de verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och lokala kulturarvet.
Att Sigtuna har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt och självklarhet för oss sverigedemokrater. Bibliotekens funktion som kunskapsförmedlare och en plats för kunskapsinhämtning är lika självklar, därför får inte bibliotekens syfte och funktion slarvas bort i samtidens tillfälliga nycker och trender.

Sverigedemokraterna vill bland annat:
– Premiera kulturarvsfrämjande arbete
– Att kommunen spelar en aktiv roll vid firande av traditionella högtider
– Att kulturstöd inte ska gå till politisk eller politiserad verksamhet.
– Att kulturstöd ej ska användas för att finanserna kultur som underblåser eller romantiserar vandalism, droger eller våld.
– Att kulturverksamheten ska premiera barn, unga vuxna, funktionsnedsatta och äldre.

Sverigedemokraterna kommer, tillsammans med de övriga i majoritetsstyret (M,KD och SfS) fortsätta att prioritera kulturen här i Sigtuna till medborgarnas bästa för ögonen.

  • Rune Öhlund, Gruppledare
    Sverigedemokraterna

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

mp_tack_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

connys_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

centrum_host_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

brobygget_2024
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider
connys
brobygget_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host