sap_feb_pan
Rune Öhlund (SD)Foto: SD Facebook

(S) svartmålar vår politik

Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_artikel_host

Vi sverigedemokrater i Sigtuna har ställt oss bakom och röstat för den kulturpolitik som vi gemensamt med M, KD och SfS lagt fram i Mål- och budget för 2024.

Sverigedemokraterna har i sin kulturpolitik lagt stor vikt vid följande övergripande mål:
– Kulturen ska binda samman kommunens förflutna med såväl nutid som framtid.
– Kulturen ska förvalta kommunens historia och arv, främja gemenskap och trygga den lokala identiteten.
– Möjlighet till kulturupplevelser ska finnas för alla.
– Natur och kulturvård ska knytas samman
– Kulturhistorisk hänsyn och kulturell planering ska vara självklar integrerade i alla delar.
– Biblioteken och museet har viktig roll i kulturen.

De ekonomiska anslagen ska vara generösa till de verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och lokala kulturarvet.
Att Sigtuna har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt och självklarhet för oss sverigedemokrater. Bibliotekens funktion som kunskapsförmedlare och en plats för kunskapsinhämtning är lika självklar, därför får inte bibliotekens syfte och funktion slarvas bort i samtidens tillfälliga nycker och trender.

Sverigedemokraterna vill bland annat:
– Premiera kulturarvsfrämjande arbete
– Att kommunen spelar en aktiv roll vid firande av traditionella högtider
– Att kulturstöd inte ska gå till politisk eller politiserad verksamhet.
– Att kulturstöd ej ska användas för att finanserna kultur som underblåser eller romantiserar vandalism, droger eller våld.
– Att kulturverksamheten ska premiera barn, unga vuxna, funktionsnedsatta och äldre.

Sverigedemokraterna kommer, tillsammans med de övriga i majoritetsstyret (M,KD och SfS) fortsätta att prioritera kulturen här i Sigtuna till medborgarnas bästa för ögonen.

  • Rune Öhlund, Gruppledare
    Sverigedemokraterna

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

foraldranatverk_helsida
funkisfest_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

pantamera_avc_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

connys_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

steningekompani_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

skridskodisco_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

sportlov
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_sportlov

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

spedition_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
nrh_sigtuna
spedition_outsider
skridskodisco_outsider
foraldranatverk_outsider
stentekompani_outsider