sap_feb_pan
Marie Axelsson (S), oppositionsråd

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

centrum_artikel_host

Höjda plan- hall- och lokalhyror kommer att tvinga föreningarna höja sina medlemsavgifter. Många barnfamiljer kommer inte att ha råd att låta barnen vara med i en föreningsverksamhet längre. Vi anser att kultur- och fritidsaktiviteter är en del av det förebyggande trygghetsarbetet i kommunen och att taxorna borde vara fredade i dessa bistra tider. Dessutom handlar det om folkhälsan. Sigtuna kommun toppar länsstatistiken gällande barnfetma. Det vi satsar på våra barn och unga idag kommer att visa sig vara en god investering i framtiden.

Lars Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden meddelade under kommunfullmäktige att han inte tror att fler barn och ungdomar kommer att delta i föreningslivet framöver i och med höjningen. Anmärkningsvärt! Vi vet alla att; ju fler ungdomar som är med i föreningslivet, ju färre ungdomar är det som hänger i centrum.

Vi politiker kan bestämma vilken typ av kommun vi vill ha. Att sänka trösklarna för att våra barn och unga ska kunna delta i föreningslivet borde vara en fråga att enas kring, men så är tydligen inte fallet. Vårt förslag om oförändrade taxor röstades tyvärr ned av M, C, L, Kd, Sfs och SD.

Det är beklagligt. Det vi INTE satsar på våra barn och unga idag kommer vi att få betala dyrt för i morgon.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd
pantamera_avc_helsida
spedition_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

fritidsbanken_sportlov

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

skridskodisco_helsida

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

connys_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

centrum_host_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

sportlov
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

steningekompani_helsida
funkisfest_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

spedition_outsider
ridskola_2020_outsider
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
connys
stentekompani_outsider
skridskodisco_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host