centrum_panorama_hostshopping
Foto: Street view/Google

(S)-kritik mot placering av nytt Kulturcenter i Valsta

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är kritiska till kommunledningen förslag om placeringen av ett nytt Kultur- och aktivitetscenter i Valsta som skulle innebär att bergsknallen sprängs bort.

centrum_artikel_host

Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter i Valsta, om förslaget går igenom så kommer eventuellt bergsknallen mitt emot Valsta centrum att behöva ge plats för fastigheten.
– Att spränga bort det lilla berget som är en naturlig lekplats för barnen är ett vansinnigt dumt förslag. Jag hoppas Valstaborna reagerar och protesterar mot Moderaternas förslag. Det är en fin plats som borde få finnas kvar och som också råkar vara Valstas högsta punkt, säger Marie Axelsson(S) oppsitionsråd

Bygg Föreningarnas hus på andra sidan centrum
Socialdemokraternas förslag är att bygga ett Föreningarnas hus i Valsta men på andra sidan centrumet med plats för kultur, aktiviteter och föreningar.
– Det finns faktiskt flera möjliga platser som är mycket bättre än att trycka in en trevåningskoloss mellan husen vid Valsta torg, fortsätter Axelsson.

Fel att stänga Sagaskolan
Bakgrunden till kommunledningens placeringsförslag är enligt Socialdemokraterna att Sagaskolan ska stängas och verksamheten flyttas till Valstaskolan. Det medför att skolan behöver en större skolgård och därför kan man inte bygga centret i där den gamla simhallen är idag.

Holst: Exakt plats ej klar
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) poängterar för märsta.nu att den exakta platsen av fastigheten inte är bestämd utan ska utredas vidare.
– De skisser som visats är till för att skapa en uppfattning om ungefärliga proportioner. Att Marie Axelsson nu hävdar att det lilla berget ska ”sprängas bort” visar bara att hon inte läst handlingarna ordentligt och att hon borde studerat skisserna lite mer noggrant. Då hade hon sett att ett av förslagen till placering av byggnaden tar hänsyn till bevarande av det lilla berget. Är berget så viktigt som Axelsson hävdar kommer det bli kvar. Kanske kan det till och med byggas ihop med kultur- och aktivitetscentret och skapa en spännande miljö både ute och inne.

Politiskt utspel
Holst säger vidare att kritiken från Axelsson ska ses mot bakgrund av att Socialdemokraterna under många år lovade saker men höll inte löften. Det är ett uttalande som tyder på ”frustration” och ”desperation” uppger Olov Holst.
– När Moderaterna och kommunledningen nu levererar den ena satsningen efter den andra, är det nog dags för (S) att förstå att man ställer frågan: Varför ska Valstaborna lita på Socialdemokraterna den här gången, när de under 15 år vid makten inte levererade, utan svek löfte efter löfte.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
connys
pantamera_out
klara_outsider