centrum_panorama_hostshopping
Tomas Tobé och Olov Holst Foto: Moderaterna

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

centrum_artikel_host

EU:s byrå för brottsbekämpning, Europol, har pekat på att den organiserade brottsligheten aldrig har utgjort ett så stort hot mot tryggheten för medborgare och samhällen som den gör i dag. Sverige är särskilt utsatt för detta. Skjutningar och sprängningar förpestar samhället och underminerar tryggheten för hederliga personer.

Brottsligheten i Sverige och hela Europa är gränsöverskridande. Sju av tio kriminella nätverk är aktiva i fler än tre EU-länder. Det handlar om narkotikahandel, bostadsinbrott, bedrägerier och människosmuggling. Situationen kräver att EU gör mer för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.

En av Moderaternas främsta prioriteringar inför Europavalet är därför att göra Sverige tryggt igen. Vi vill att EU bekämpar den organiserade brottsligheten med kraft, vilket kommer göra Sverige och Sigtuna tryggare.

Framför allt vill vi att EU fokuserar på tre åtgärder under de kommande åren.

Dra in den fria rörligheten för kriminella. Moderaterna vill att personer som tillhör ledarskiktet i de kriminella gängen inte ska kunna semestra på den spanska solkusten samtidigt som det pågår blodiga gängkrig här hemma i Sverige. Vi vill också att Sverige ska kunna neka dömda EU-medborgare att resa hit.

Inför en europeisk specialpolis som punktmarkerar gängen. I dag saknar EU en operativ polismyndighet, vilket gör det svårare att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Moderaterna vill att EU anställer 10 000 specialpoliser som ska kunna agera i hela unionen.
Ge polisen tillgång till bättre verktyg. Moderaterna vill att de brottsbekämpande myndigheterna i Europa ska kunna använda ny teknik för att bekämpa grov brottslighet och terrorism.

Exempelvis vill vi att artificiell intelligens (AI) ska kunna använda i brottsbekämpande syfte.
Den 9 juni är det Europaval. Men redan nu kan du förstidsrösta för en tryggare Sigtuna kommun. En röst på Moderaterna, är en röst för att EU ska göra mer för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

  • Tomas Tobé (M), Toppkandidat i Europavalet
  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

mp_tack_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

centrum_host_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

brobygget_2024
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
brobygget_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider