centrum_panorama_hostshopping
Dan Rosenholm (L) agerade kommunstyrelseordförandeFoto: Sigtuna kommun/Rosie Alm
Olov Holst (M), oppositionsrådFoto: Arkivbild/Daniel Iskander

Rockad i KS när (S) tappade majoritet

Dan Rosenholm blev Kommunstyrelsens ordförande och för andra gången denna mandatperiod tappade (S) majoriteten. Moderaterna tillsammans med Liberalerna fick igenom flera förslag på sittande möte: - Moderaterna och Alliansgruppen gör skillnad, nu tillsammans med Liberalerna. På första kommunstyrelsemötet efter Uppdrag gransknings avslöjanden om hur Socialdemokraterna styrt kommunen, fick vi igenom tre skarpa beslut som påbörjar arbetet med att förhindra framtida politisk korruption, kommenterar oppositionsrådet Olov Holst (M) via Facebook.

centrum_artikel_host

Ett flertal ärenden drogs igenom på initiativrätt från ledamöterna i Kommunstyrelsen. Olov Holst och Moderaterna lade förslag om en revidering av kommunens styrdokument, införande av etiskt riktlinje och ett visselblåsarsystem.
– Det är glädjande att vi nu, tack vare att L beslutat sig för att lämna koalitionen med S och istället samarbeta med den borgerliga Alliansgruppen, kan få igenom tre kraftfulla beslut för att stoppa framtida korruption av det slag vi sett under en lång tid med socialdemokraterna vid makten, säger Olov Holst, oppositionsråd (M).

”Upplevt missförhållanden”
Visselblåsarsystemet innebär att tjänstemän eller andra inom den kommunala förvaltningen helt anonymt kan lämna uppgifter om missförhållanden de ser.
– Vi kommer göra allt som krävs för att det i framtiden inte ska gå att styra kommunen odemokratiskt och att fullständig öppenhet i kommunens ärenden ska råda. Alltför många tjänstemän i kommunen har upplevt missförhållanden som de inte vågat ta upp och för att undvika detta framöver vill vi införa visselblåsarsystemet, fortsätter Holst.

Rosenholm ny KSO
märsta.nu når kommunalrådet Dan Rosenholm (L) efter sammanträdet. Rosenholm fick ta över som KSO i samband med sammanträdet eftersom han är andre vice ordförande, förste vice ordförande Chrster Larsson (MP) var nämligen inte på plats. Rosenholm säger att han förutom ärendena på dagordningen själv la till fem till:
– Ett ärende, som ligger mig mycket varmt om hjärtat, relaterat till den samverkan med Swedavia och polisen för förhindra, även inifrån avgångshallen, att barn förs ut ur landet för tvångsgifte. Just det här beslutet gällde ett larmtelefonnummer som måste finnas tillgängligt till den 22 juni. Det bifölls men socialdemokraterna ville av formella skäl först skjuta upp det för beslut 12 juni, vilket i praktiken skulle innebära att verksamheten inte skulle kunna komma igång förrän efter midsommar. Då har sommarloven varit länge och ceremonierna i full gång, berättar han.

Riktlinjer för markanvisning
Rosenholm bekräftar att förslaget om etiska riktlinjer lades av Olov Holst men att ingen var emot det, inte heller Socialdemokraterna. Ingen var heller emot visselblåsarsystemet och revideringen av de kommunala riktlinjerna.
– Jag tog också upp de förslag till riktlinjer för markanvisning som utarbetats av stadsbyggnadskontoret och redovisats på kommunalsrådsberedningen i november och sedan blivit liggande. De innebär till exempel att i de allra flesta fall skall mark säljas under konkurrens. Eftersom det fanns för många redigeringar som stadsbyggnadskontoret ville ha och ett antal ändringsförslag från Olov Holst begärde jag själv återremittering av ärendet till nästa KS den 12 juni, säger Dan Rosenholm.

(S) välkomnar besluten
Socialdemokraterna bekräftar i ett pressmeddelande att beslut fattades i bred politisk enighet. Man välkomnar även Moderaternas förslag som man hoppas ska innebära mer öppenhet i de demokratiska processerna.

brobygget_2024
connys_helsida
centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
fritidsbanken_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
klara_outsider
brobygget_outsider