centrum_panorama_hostshopping
Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Rivningsbeslut leder till enorm stress

Sigtunahem (SH) har i över tio år renoverat samtliga lite äldre hus i sitt bestånd och Smedsgårdarna var bland dom sista och skulle tas sommaren/hösten 2021.

centrum_artikel_host

Förutom att byta stammar skulle fönster och ventilation bytas, ny el dras och badrummen kaklas. Vi hyresgäster var i princip i packstadiet, hade gjort våra val (mini,midi,maxi), skrivit under godkännandet av renoveringen och skickat in när SH plötsligt tvärvänder, pausar allt och börjar prata om att ev riva husen istället.

Självfallet leder det här till enorm stress och ångest för oss boende. Vi vill såklart bo kvar, det här är våra hem där vi lever och trivs men vi är också angelägna att bevara husen pga dess historiska och kulturella värde för Märsta.

Det är inte några gamla ruckel vi pratar om utan två väldigt fina unika hus byggda 1948 som man borde värna och ta hand om istället.

Som skäl till rivning har SH angivit följande:
– Tomten husen står på är dåligt utnyttjad/
– DÅLIG TEKNISK STATUS/ Fast det är ju därför man stamrenoverar
– DÅLIG ENERGIEFFEKTIVITET/ Ett hus som byggs idag ska enligt lag ha energiklass C (skalan går till G som är sämst), vi har ett D alltså snäppet under nyproduktion vilket enligt Boverket är väldigt bra så husen är således inga stora miljöbovar.
– ÄVEN MED RENOVERING KOMMER HUSEN INTE UPP I NYBYGGNADSSTANDARD.
– Fastigheterna är antagna i kommunens bostadspolitiska program som en möjlighet att skapa fler bostäder.

Om man ska tala klartext så är Smedsgårdarnas ”problem” att dom ligger väldigt centralt och att varje hus bara har fyra lägenheter. Tittar man på förslaget i det bostadspolitiska programmet vill SH bygga två höghus med ca 30 lgh i varje på platsen, varav det ena huset ska vara bostadsrätter.

Vi hyresgäster har tagit kontakt med ett flertal politiska partier i ett led att försöka stoppa en rivning. Miljöpartiet är dom enda som hittills återkopplat till oss vilket vi är väldigt glada för.

Vi har vidarebefordrat all muntlig och skriftlig information vi fått av SH till dem, så det dom säger är således inte tagit ut luften utan från vår kommunikation med bostadsbolaget. Sigtunahem själva hävdar att dom för dialog med kommunen och att dom vill få in en ansökan om rivningslov innan sommaren.

Vi hoppas innerligt att alla partier oavsett partifärg vill intressera sig för bevarandet av dessa hus, som är ALLA Märstabors kulturarv. Två juveler som binder samman det gamla Märsta med det nya moderna.
Låt oss vara rädda om det.

  • Samtliga hyresgäster på Smedsgårdarna

repliken: Håll er till sanning och var ärlig mot kommuninvånarna

Debatt Ja, vår kritik av förslaget om att låta en privat vårdcentral ta över Humlegården var ideologiskt motiverad. Utifrån vår ideologi ska man nämligen alltid ta vara på skattebetalarnas pengar och kritisera onödiga subventioner som går rakt ner i fickan på privata aktörer.

pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Debatt Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Debatt Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Debatt Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

mp_tack_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Debatt Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Debatt Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Debatt Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

brobygget_2024
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Debatt Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

En budget som tar ansvar för Sverige

Debatt Svenska hushåll pressas hårt av höga matpriser, hyror och höga räntor. Sverige har en akut sjukvårdskris skapad av den moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Debatt Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Nya sociala insatser för minskad segregation

Debatt Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att minska och motverka segregation.

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
connys
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
mp_tack_outsider