centrum_panorama_hostshopping
Foto: Daniel Iskander

Risk för vattenbrist i egna brunnar

Det finns risk för vattenbrist för bostäder med grundvatten då SGU meddelat låga nivåer i både små och stora magasin.

centrum_artikel_host

Grundvattennivåerna i kommunen uppges vara låga, i små magasin är det under normala och likaså i stora magasin. Dessutom är fyllnadsnivån i små magasin mycket låg och i stora magasin är den låg. Nivåerna är under det normala för årstiden enligt Sveriges Geologiska undersökning. SMHI har även utfärdat ett meddelande om risk för vattenbrist i länet. Det gäller fastigheter med egna brunnar. De flesta i kommunen får sitt vatten via Norrvatten men en betydande andel på landsbygden har egna brunnar.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
connys_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys