centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Risk för skyfall i augusti

Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

centrum_artikel_host

På flera håll i norra Stockholm drog ett kraftigt skyfall in. Under fredagen var E4:an stundtals översvämmad mellan Väsby-Märsta och hemma i Sigtuna kommun var det stora mängder regn som föll på väldigt kort tid. Det intensiva regnet ökar risken för översvämningar i källare men påfrestar även infrastruktur och dagvattensystem.
– Vi ser många översvämningsskador i källare när det kommer nederbörd efter långa perioder av torka. Marken är så hård och torr att den inte släpper igenom regnet, och vattnet tar då andra vägar. Störst risk för att drabbas är hus med källare eller garage under markplan, även om det är ovanligt. Vattnet tar sig antingen in genom dörrposter eller så kommer det upp genom golvbrunnar i källaren, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

If:s tips för att förhindra vattenskador

  • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
  • Rensa hängrännor från grenar, takmossa, löv och skräp.
  • Leta efter fukt på vinden, källaren eller i krypgrunden. Finns det fuktfläckar i källaren är detta ett tecken på dålig dränering. Huset ska dräneras om efter 30–35 år.
  • Se till att golvbrunnen i badrum och källare rengörs regelbundet.
  • Lyssna på lokalradions väderleksrapporter om det finns risk för skyfall eller oväder i just din region. Finns det risk för översvämning – lyft upp lösöre som du förvarar i källaren till övervåningen.
brobygget_2024
centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
connys
pantamera_out
centrum_outsider_host