Foto: Pressbild

Rikshem säljer av 438 lägenheter på Norrbacka

Rikshem Säljer Norrbacka 1:48 i Märsta till Stena Fastigheter: En Affär om 438 Lägenheter och 30 000 kvm Uthyrningsbar Area

Rikshem, en av Sveriges ledande fastighetsbolag, meddelade att de har avyttrat fastigheten Norrbacka 1:48 i Märsta, Sigtuna kommun, till Stena Fastigheter. Denna omfattande fastighetsaffär inkluderar 438 lägenheter och en imponerande total uthyrningsbar yta på cirka 30 000 kvadratmeter.

Under de senaste tio åren har Rikshem aktivt utvecklat Norrbacka-området genom att införliva nybyggda bostadsrätter och skapa ytterligare 60 hyreslägenheter inom befintliga byggnader. Ett projekt såsom omvandlingen av förråd till lägenheter, som nominerades till Årets bygge 2018, har bidragit till att forma området.

Anette Frumerie, VD för Rikshem, kommenterade försäljningen: ”Vi ser betydande utvecklingsmöjligheter i vår fastighetsportfölj och arbetar strategiskt med att kontinuerligt förbättra den genom investeringar i våra fastigheter. Försäljningen av Norrbacka- fastigheten ger oss möjligheten att prioritera investeringar i andra delar av vår portfölj. För närvarande har vi ungefär 20 procent av våra fastigheter i Storstockholm, och vi planerar att fortsätta att ha en betydande närvaro i denna region.”

Rikshem har varit ägare till Norrbacka 1:48 sedan 2012, och försäljningen har genomförts till bokfört värde. Överlåtelsen av fastigheten kommer att äga rum i oktober 2023.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening