centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia/Jonas Borg

Riksdagen går emot regeringen

Riksdagen gör sig redo att gå emot regeringen när det gäller att stänga Bromma och flytta trafiken till Arlanda.

centrum_artikel_host

I slutet av april gav regeringen besked om att man avsåg stänga Bromma, trafiken skulle flyttas till Arlanda och man skulle också utreda vad Arlanda behöver i förstärkt kapacitet för att hantera Brommas trafik.

Men Dagens Nyheter rapporterar att Trafikutskottet sagt nej och Riksdagen gör sig redo att rösta emot i en votering. Regeringen har således en majoritet emot sig. Ett utskottsinitiativ har lagts av M, KD och L. Den går ut på att Bromma ska fortsätta vara en modern flygplats. Ett beslut om framtiden ska tas på sikt när flyget återhämtat sig efter pandemin och det finns tillförlitliga prognoser för flygets utveckling. Regeringen uppmanas i förslaget också ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth avser dock inte avvakta med att sätta igång en avveckling:
– Regeringen har tillsatt en utredning för att kunna avveckla Bromma och säkra kapaciteten på Arlanda. Utredningen är klar i augusti och jag utgår från att riksdagen har ett intresse av utredningens resultat, uppger Eneroth enligt DN.

Eneroth tror vidare att det vore bra att samla inrikesflyget på Arlanda vilket skulle ge bättre tillgänglighet för flyget från hela landet till Stockholm. Maria Stockhaus (M) uppmanar regeringen att dra tillbaka utredningen som initierats. Brommas framtid är inget beslut som Riksdagen formellt avgör utan det är upp till regeringen. Först mot slutet av året väntas det fattas formellt att Bromma tas bort ur förordningen som listar de tio viktigaste svenska flygplatserna.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
centrum_host_helsida

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

klara_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
connys