sap_feb_pan
Foto: White Arkitekter/Sigtuna kommun

Reviderat förslag för Kultucenter i Valsta ställs ut igen

Efter att kommuninvånare och valstabor tyckt till om kulturcentret i Valsta

centrum_artikel_host

Ett uppdaterat förslag på kultur- och aktivitetscentret i Valsta har släppts för allmän granskning. Från och med den 15 februari har invånarna möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Beslutet om att skicka det justerade förslaget för granskning togs av Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 6 februari.

Efter att ha tagit emot synpunkter under samrådsperioden har storleken på byggnaden minskats för att öka avståndet till närliggande bostäder och skapa mer torgyta. En sol- och skuggstudie har genomförts för att bedöma byggnadens påverkan på omgivande bostäder och torg. Dessutom har utsiktsvyer från bostäder undersökts för att säkerställa en trevlig takmiljö på kultur- och aktivitetscentret.

Valet av plats för centret betonas av tillgänglighet och möjligheten att erbjuda aktiviteter för barn och unga. Kultur- och aktivitetscentret planeras att inkludera faciliteter såsom bibliotek, aktivitetsrum, konsthall, mötesrum och café. Föreningslivet förväntas också vara en central del av centrets verksamhet.

Detaljplanen kommer att vara tillgänglig för granskning från den 15 februari till den 8 mars 2024. Planhandlingar och utredningar finns tillgängliga på sigtuna.se, i kommunhusets entré och på mötesplatsen i Valsta centrum.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

skridskodisco_helsida

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

steningekompani_helsida
spedition_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

fritidsbanken_sportlov
centrum_host_helsida

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

funkisfest_helsida
hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

sportlov

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
centrum_outsider_host
spedition_outsider
connys
nrh_sigtuna
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
skridskodisco_outsider