centrum_panorama_hostshopping
Foto: White Arkitekter/Sigtuna kommun

Reviderat förslag för Kultucenter i Valsta ställs ut igen

Efter att kommuninvånare och valstabor tyckt till om kulturcentret i Valsta

centrum_artikel_host

Ett uppdaterat förslag på kultur- och aktivitetscentret i Valsta har släppts för allmän granskning. Från och med den 15 februari har invånarna möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Beslutet om att skicka det justerade förslaget för granskning togs av Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 6 februari.

Efter att ha tagit emot synpunkter under samrådsperioden har storleken på byggnaden minskats för att öka avståndet till närliggande bostäder och skapa mer torgyta. En sol- och skuggstudie har genomförts för att bedöma byggnadens påverkan på omgivande bostäder och torg. Dessutom har utsiktsvyer från bostäder undersökts för att säkerställa en trevlig takmiljö på kultur- och aktivitetscentret.

Valet av plats för centret betonas av tillgänglighet och möjligheten att erbjuda aktiviteter för barn och unga. Kultur- och aktivitetscentret planeras att inkludera faciliteter såsom bibliotek, aktivitetsrum, konsthall, mötesrum och café. Föreningslivet förväntas också vara en central del av centrets verksamhet.

Detaljplanen kommer att vara tillgänglig för granskning från den 15 februari till den 8 mars 2024. Planhandlingar och utredningar finns tillgängliga på sigtuna.se, i kommunhusets entré och på mötesplatsen i Valsta centrum.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Nyheter Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

brobygget_2024

Skyfall förväntas i kommunen idag

Nyheter Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

fritidsbanken_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider
connys
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna