eldsjal2024_pan
Foto: Pressbild/Transportföretagen

Resenärerna börjar hitta tillbaka

En lång period under pandemin har 9 av 10 resenärer lämnat Arlanda, nu visar junis siffror på att 2 av 10 återigen reser.

centrum_artikel_host

Återhämtningen i flyget har startat, 9 av 10 resenärer har under lång tid varit borta, det vill säga bara en av tio resenärer var kvar. Nu visar siffrorna från Swedavia att Arlanda har tappat 80 procent sedan 2019, vilket innebär att 2 av 10 resenärer är kvar.

Totalt reste 463 000 via Arlanda i juni, utrikesresandet minskade med 83 procent jämfört med innan pandemin och inrikes med 71 procent.
– Vi är fortfarande långt ifrån ett normalläge och resenärsnivåerna före pandemin, men vi kan med glädje konstatera att våra flygplatser för varje vecka välkomnar allt fler resenärer. Att efterfrågan nu ökar är framförallt en effekt av vaccinationsutrullningen och lättade restriktioner. Vi ser också en sedvanlig säsongsmässig effekt i ett ökat sommarresande. Våra flygplatser erbjuder nu ett stadigt ökat utbud av nya destinationer och linjer, säger koncernchef och Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

Förbättrad smittspridningssituation, lättade restriktioner samt införandet av covidpasset i EU väntas underlätta för resandet och gynna återhämtningen på sikt.
– Utvecklingen framgent och under hösten är dock fortsatt helt avhängigt av den fortsatta utvecklingen av pandemin, vilket innebär att den framtida marknadsutvecklingen är fortsatt osäker, uppger Abrahamsson.

eldsjal2024_helsida
storemore_helsida

Här renas tusentals liter vatten om dagen

Näringsliv Arlandastad Group engagerar sig i utvecklingsprojekt som syftar till att göra en positiv skillnad för samhället och miljön. I östra Arlandastad har det anlagts dammar som renar tusentals liter vatten om dagen.

centrum_host_helsida

Log Max etablerar hos DSV i Rosersberg

Näringsliv Log Max, en ledande tillverkare av moderna skördaraggregat för skogsmaskiner, har valt att samarbeta med DSV för hanteringen av deras reservdelslager på DSV:s logistikcenter i Rosersberg.

connys_helsida

Så dyra är Arlandas räksmörgåsar

Näringsliv En diskussion om de höga priserna på flygplatserna i Sverige fick ny fart när SEB:s seniorekonom Johan Javeus delade med sig av sina erfarenheter på den sociala medieplattformen X i höstas.

pantamera_avc_helsida
mp_helsida_eu
steningekompani_helsida
spedition_helsida

Politiker presenterar åtgärder för Arlandas konkurrenskraft

Näringsliv En ny rapport från politiker i Mälardalsrådets temagrupp belyser åtgärder för att stärka Arlandas konkurrenskraft, främja tåg- och sjötrafik samt säkerställa internationell tillgänglighet mot kontinenten och Norge. Ledare från olika regioner betonar Arlandas nyckelroll och behovet av statligt stöd för att säkerställa en framgångsrik infrastrukturutveckling.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
ridskola_2020_outsider
stentekompani_outsider
pantamera_out
spedition_outsider
mp_eu_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
connys
storemore_out