centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Resenär försökte föra ut pengar via Arlanda – Kronofogden fick tillkallas

Under en säkerhetskontroll på Stockholm Arlanda flygplats har en individ blivit föremål för en utmätning av en betydande summa pengar.

centrum_artikel_host

Polisen ingrep på begäran av Kronofogden efter att ha upptäckt att personen hade omfattande skulder hos myndigheten. Denna händelse markerar en implementering av nya regler om utmätning som trädde i kraft i augusti 2022 och ger Kronofogden möjlighet att genomföra distansbeslag i samarbete med polisen.

Enligt tidigare förfarande var Kronofogden endast befogen att genomföra distansbeslag med polisens medverkan när konkreta brottsmisstankar fanns. Syftet med lagändringen var att försvåra för den organiserade brottsligheten genom att ge Kronofogden ett bredare handlingsutrymme att agera vid utmätningssituationer som involverade stora pengabelopp.

I det aktuella fallet upptäckte säkerhetspersonalen på Arlanda flygplats att en person bar med sig en betydande mängd kontanter under en rutinkontroll. Eftersom personen hade obetalda skulder hos Kronofogden, initierade myndigheten en utmätningsprocess för att återhämta beloppet.

Kronofogden anlitade polisen för att bistå vid genomförandet av utmätningen. Genom samarbetet med polisen kunde utmätningen ske på plats på Arlanda, vilket visar på den nya lagens flexibilitet och förenklade process. Tidigare krävdes starka misstankar om brottslig verksamhet för att polisen skulle kunna ingripa i utmätningsärenden.

De nya reglerna om utmätning syftar till att minska den organiserade brottslighetens möjligheter att undvika rättvisan genom att dölja eller flytta pengar. Genom att involvera polisen i utmätningsprocessen på ett tidigare stadium kan Kronofogden effektivare gripa in och säkerställa att utmätningarna genomförs korrekt och rättvist.

Detta fall på Arlanda flygplats fungerar som en påminnelse om att ingen kan undgå sina ekonomiska åtaganden. Lagändringen från augusti 2022 ger Kronofogden större verktyg för att hantera personer med obetalda skulder och stärker samtidigt deras samarbete med polisen. Det förväntas att dessa åtgärder kommer att fortsätta underlätta för myndigheterna att bekämpa den organiserade brottsligheten och upprätthålla en sund ekonomisk miljö för alla medborgare.

Denna text genererades med en textrobot

brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida
mp_tack_helsida

Taxiresenär ringde polisen efter dyr nota

Nyheter En taxiresenär i Stockholm blev chockad över priset på sin resa till Arlanda flygplats. Istället för att betala notan valde han att ringa polisen för att klaga. Polisen, som fick ta emot samtalet, uppmanade dock mannen att betala sin nota för att undvika misstankar om brott.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
nrh_sigtuna
connys
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider