centrum_panorama_hostshopping
Foto: Tullverket

Resenär fast med över 300 000 kronor

Tullverket på Arlanda upptäckte stora mängder kontanter i bagaget hos en resenär som var på väg till ett land utanför Schengen. Situationen ledde till att polisen kallades till gaten för att utreda fallet närmare.

centrum_artikel_host

Resenären, som inte kunde ge en tillfredsställande förklaring till syftet med den betydande summan kontanter i sitt bagage, innehar 335 000 kronor. Denna upptäckt väckte misstankar om penningtvättbrott och näringspenningtvätt.

Polisen genomför nu en noggrann utredning för att fastställa om resenärens handlingar kan kopplas till någon form av olaglig penningtvätt. Penningtvätt är ett allvarligt brott som involverar processen att ”tvätta” illegalt förvärvade pengar för att dölja deras ursprung. Näringspenningtvätt innebär att man försöker dölja olagliga intäkter genom en affärsverksamhet.

Resenären har blivit föremål för ett omfattande förhör i syfte att klargöra om kontanterna är kopplade till någon kriminell aktivitet. Polisen samarbetar tätt med Tullverket för att följa upp detta fall och utreda alla tänkbara samband mellan resenären och eventuell brottslig verksamhet.

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

connys_helsida
centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

pantamera_avc_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
connys
nrh_sigtuna