centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

centrum_artikel_host

Det är lätt att förstå SSU:s frustration. Ingen statsminister har lyckats sämre med jobben än Löfven. Den svenska arbetslösheten utvecklas sämst i hela EU. Det blir dock fel när de håller mig ansvarig för sin egen politik.

Sigtuna kommun har drabbats hårt av pandemin, eftersom många av våra jobb finns i rese- och besöksnäringen. Sedan krisen slog till har kommunledningens fokus varit att möta, mildra och motverka effekterna av pandemin. Det är bland annat därför vi genomför ett historiskt arbetsmarknadspaket med såväl utbildnings- som arbetsmarknadsinsatser. Fokus har varit på insatser som har effekt.

SSUs kritik mot kommunens sommarjobbsupplägg blir i det sammanhanget endast populism som varken hjälper eller rustar våra unga för arbetsmarknaden.

Det bästa vaccinet mot arbetslöshet är en gymnasieexamen. Det är därför rimligt att vi har godkända betyg i svenska och matematik som krav för sommarjobb. Vi erbjuder sommarskola för att hjälpa alla att nå dit. Det är alltså inte det ena eller det andra, utan först sommarskola sen sommarjobb.

Att SSU dessutom väljer att kritisera krav om deltagande i CV-kurs och att man ska söka sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden tyder på en stor okunskap om vad det innebär att få jobb. Att skriva sin första CV, söka sitt första jobb och ha sin första intervju är minst lika viktiga erfarenheter som det första jobbet. Att hoppa över dessa steg och istället, som SSU slarvigt uttrycker det, ”få ett jobb” av kommunen, rustar inte för arbetsmarknaden. Tvärtom.

SSU borde istället för att kritisera kommunledningens arbete ställa krav på Stefan Löfven och regeringen att leverera reformer för fler i arbete och färre i bidrag. Det vore både bättre och mer hjälpsamt för Sigtunas ungdomar.

Kommunledningen kommer fortsatt arbeta för att möta, mildra och motverka effekterna av pandemin. Det förtjänar Sigtuna kommuns invånare. SSU får gärna ansluta sig till det viktiga arbetet.

  • Mattias Askerson (M)
    Ordförande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

pantamera_avc_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

connys_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

fritidsbanken_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

centrum_host_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

brobygget_2024

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
klara_outsider