centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Replik: Samhällsbyggnadslyftet fokuserar på ökad integration

I en insändare och ett brev till kommunledningen ställs frågan om vi anser att integration är oviktigt.

centrum_artikel_host

Det är ett anmärkningsvärt påhopp och få påståenden kan vara mer felaktiga. Integrationsfrågorna står högst upp på vår agenda. Ingen annan kommunledning i Sigtuna har någonsin gjort, gör eller planerar att göra så mycket för att motverka segregation och främja integration som den nuvarande gör.

För att nå våra högt ställda förväntningar på en hållbar samhällsutveckling har omfattande åtgärder börjat sättas in för ökad integration. Vi har lanserat reformen Samhällsbyggnadslyftet som syftar till att minska den mycket stora segregation som tidigare kommunledningar låtit bita sig fast i kommunen. Med Samhällsbyggnadslyftet har kommunstyrelsen i uppgift att ta fram konkreta och verksamma åtgärder för att motverka segregation genom långsiktiga projekt och tillsammans med nämnderna pågår nu arbetet att införa gemensamma sociala insatser för att genomföra detta. Arbetet är kommunövergripande, långsiktigt och omfattar hela organisationen och ska under 2022 fortsatt ha högsta prioritet.

Den i insändaren omnämnda Läxhjälpen genomfördes som en del av ett större projekt med namnet ”Biblioteket som knutpunkt för integration” under den period när Sverige tog emot det mycket stora antalet asylsökande och ensamkommande. Projektet finansierades med tillfälliga projektmedel från Kulturrådet och Länsstyrelsen. Läxhjälpen med hjälp av volontärerna var det som levde kvar av projektet och fortsatte fram till april förra året.

När pandemin slog till upphörde all publik verksamhet i biblioteken och vi påminner skribenterna om att det är först nu som verksamheterna börjar kunna komma i gång igen. Förutsättningar för och behov av alla olika insatser analyseras i skrivande stund. Biblioteken kommer fortsatt vara viktiga platser och kultur- och fritidsförvaltningen förbereder uppstart av verksamheter där volontärverksamheten med glädje kan vara en av flera aktörer. Under hösten kommer det erbjudas möjlighet till dialog för att diskutera samarbetsformerna.

Gällande läxhjälp generellt, vill vi upplysa om att alla kommunala skolor organiserar läxhjälp två till tre gånger i veckan. Denna läxhjälp är tillgänglig för alla elever. För nyanlända elever finns även studiehandledning som ger stöd i skolarbete och läxor. Sigtuna kommun har även arbetat fram en åtgärdsplan tillsammans med Skolverket kring vad som behövs för att nyanlända barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara skolan. Målet med de riktade insatserna, som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning, är att öka måluppfyllelsen och kunskapsresultaten. Insatserna handlar exempelvis om att pedagogisk personal i både förskola och skola får ökad kompetens kring språkutvecklande arbetssätt.

  • Olov Holst (M), ordförande kommunstyrelsen
  • Pernilla Bergvist (L), ordförande barn- och ungdomsnämnden
  • Lars Björling (SfS), ordförande kultur- och fritidsnämnden
  • Gill Brodin (C), gruppledare
  • Karsten Bjärbo (KD), gruppledare
fritidsbanken_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

mp_tack_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

connys_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

brobygget_2024
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out