centrum_panorama_hostshopping
Foto: illustration/White Arkitekter

Renoveringen av Stora Gatan återupptas i mitten av augusti

Efter sommaruppehållet återupptas renoveringen av Stora Gatan i Sigtuna den 19 augusti. Arbetet, som beräknas pågå fram till slutet av november, fokuserar under hösten på sträckan mellan Långgränd och Stora torget.

centrum_artikel_host

Renoveringen av Stora Gatan sker i etapper på grund av gatans smala bredd och behovet av att hantera schaktgropar, maskiner och transporter på ett säkert och effektivt sätt. Eftersom Stora Gatan är ett fornminne krävs extra försiktighet under arbetet för att bevara gatans historiska värde.

Tillfälligt avbrott i december
Efter avslutat arbete i november kommer ett uppehåll att göras i december, vilket innebär att ingen renovering kommer att ske under den månaden. Stadskärnan kan upplevas som stökig under anläggningstiden, men kommunen arbetar för att minimera störningarna för invånare och besökare. Kommunen tackar för den förståelse som visats under renoveringsprocessen.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida
brobygget_2024

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
klara_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider