centrum_panorama_hostshopping
Foto: Transportstyrelsen

Rekordhöga priser på utrikesflyg under första kvartalet

Utrikesresandet har ökat kraftigt i pris enligt siffror från SCB.

centrum_artikel_host

Priserna på resor, särskilt utrikesflyg, har visat sig vara starkt säsongsbetonade och under de senaste tolv månaderna har priserna fluktuerat betydligt. En jämförelse av medelpriserna under årets första kvartal visar en markant ökning jämfört med tidigare år, enligt statistik från SCB.

Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, förklarar att priserna för utrikesflyg under januari till mars 2023 var nästan 12 procent högre än under samma period året innan, och hela 43 procent högre jämfört med 2022. Detsamma gäller för flygcharter, där priserna har stigit med 16 procent jämfört med året innan och 40 procent jämfört med 2022.

Neander poängterar att även om höga priser på enskilda produkter i Konsumentprisindex är normalt över tid, har prisutvecklingen för utrikesflyg historiskt sett inte följt samma mönster som KPI. Under de senaste 30 åren har priserna på utrikesflyg ökat med 51 procent, jämfört med KPI:s 68 procent. Dock har de senaste tio åren sett en accelererad ökning, där utrikesflygpriserna har ökat nästan dubbelt så mycket som KPI. Utrikesflyg har blivit nästan 63 procent dyrare samtidigt som KPI stigit med drygt 32 procent.

eldsjal2024_helsida

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

bygdensdag_helsida
seniormassa_pan

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

connys_helsida
centrum_host_helsida
mp_helsida_eu

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

pantamera_avc_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
bygdensdag_outsider
mp_eu_outsider
nrh_sigtuna
seniormassa_outsider
eldsjal2024_out
connys