sap_feb_pan
Olov Holst (M)Foto: montage/märsta.nu

Regionledningen står handfallen – inga svar från Anton Fendert (MP)

Idag är det en ovanlig dag i kollektivtrafiken för tågtrafiken rullar utan större problem. Vem vet hur det fungerar i morgon?

centrum_artikel_host

Region Stockholm är ansvariga för kollektivtrafiken i Stockholms län. I slutet av april uppvaktade jag, kommundirektören och samhällsbyggnadschefen därför trafikregionrådet Anton Fendert (MP) som är ytterst politiskt ansvarig för att buss- och pendeltågstrafiken ska fungera. Vi krävde ett akut möte för att informera om det kaos Sigtuna kommuns pendlare upplevt under vintern. En situation som bara blev värre och värre under våren.

Vid mötet klargjorde vi för Fendert (MP) att Sigtuna kommun producerat fler bostäder och varit med att tillskapa fler nya arbetsplatser än de flesta kommuner i Stockholmsregionen och i hela landet. Båda dessa en förutsättning för hela regionens fortsatta tillväxt och välfärd.

Vi har gjort det i tron att staten och Region Stockholm ska möta upp med nödvändiga investeringar i väginfrastruktur och utökad kollektivtrafik till alla de som flyttar in till kommunen och behöver ta sig till och från sina arbetsplatser. Lite eller inget av detta har dock infriats.

I stället har situationen för kommunens många pendlare blivit allt sämre där pendeltågstrafiken tidvis helt upphört till Märsta och Rosersberg med tåg som vänder i Upplands-Väsby, om de ens går alls.

Vid vårt möte med Trafikregionrådet ställde jag fyra konkreta frågor:

• När kan våra invånare se en förbättring?
• Vad gör Regionen i närtid för att pendeltågen ska gå på tid och med regelbundenhet?
• Vad gör Regionen för framtiden för att säkra en långsiktigt robust leverans av kollektivtrafiktjänster som är helt avgörande för Sigtuna kommun?
• När kommer Regionen presentera en helt nödvändig, och trovärdig, krisplan för att åtgärda den ohållbara situationen?

Vi har i skrivandes stund inte fått något enda svar. Faktum är att vi inte fått någon reaktion alls och problemen med pendeltågen bara fortsätter.

Den totalt obefintliga tilliten till kollektivtrafiken gör att Sigtuna kommuns invånare i allt högre utsträckning tvingas ta bilen för att vara säkra på att hinna till jobbet i tid och för att hinna i tid att hämta barnen på förskolan på eftermiddagen. Det proppar igen ett redan överbelastat vägsystem och motverkar de höga miljö- och klimatambitioner Regionen säger sig ha.

Under tiden står Regionen och Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) uppenbarligen helt handfallna. Fendert mäktar inte ens med att besvara fyra väldigt relevanta frågor som så uppenbart ligger på hans bord som ansvarig politiker. Det är nonchalant på gränsen till arrogant!

Ett svagt politiskt ledarskap drabbar nu Regionens pendlare i allmänhet och Sigtuna kommuns invånare i synnerhet väldigt hårt.

När tänker Fendert (MP) besvara frågorna? När tänker vänsterstyret i Regionen lösa det kaos som alla pendlare utsätts för dagligen?

  • Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförande

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

fritidsbanken_sportlov
spedition_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

skridskodisco_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

connys_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

sportlov

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

funkisfest_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

pantamera_avc_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

steningekompani_helsida
centrum_host_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

foraldranatverk_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
spedition_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
foraldranatverk_outsider
stentekompani_outsider
funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider