kyrka_advent _pan
Foto: Region Örebro län

Regionen vill se ökad vaccinering inför hävda restriktioner

Coronafallen ser ut att minska en aning för den senaste veckan i länets 26 kommuner.

centrum_artikel_host

Inför torsdagens siffror på lokal nivå ser det ut som att smittan minskar igen. 1467 fall konstaterades mellan 14-20 september i länets 26 kommuner. Dock ökar antalet som vårdas på sjukhus.
– Det är fortfarande över 100 patienter med covid-19 på våra sjukhus, även om det minskat sedan förra veckan. Antalet rapporterat smittade med covid-19 har också minskat, men vi bör avvakta innan vi drar några slutsatser kring det då antalet som testat sig också minskat kraftigt under den senaste veckan, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Bratt uppger vidare att man ser i ökning av vaccinationerna, men det är i för låg takt. Man måste få upp vaccineringsgraden tills nästa onsdag.
– Ju fler som vaccinerar sig desto lägre smittspridning. Följden blir färre patienter på sjukhus vilket i sin tur innebär att vården kan ta hand om patienter vars vård fått vänta under pandemin, säger Johan Bratt.

För att öka andelen vaccinerade kommer särskilda insatser att genomföras i områden med lägre täckning. Märsta är ett sådant område.

agy_oppethus
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

dackskifte_helsida
advent_kyrka_helsida
vintermarknad_helsida
pantamera_avc_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

connys_helsida
defacto_helsida
centrum_host_helsida
moderat_pan_helsida
julmarknad_2022

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

vintermarknad_outsider
dackskifteoutsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent
marknaden_outsider
connys
nrh
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider