centrum_panorama_hostshopping
Foto: Riksbanken

Rapport: Dyrare att bo i länet

Det kommer bli dyrare att bo länet jämfört med andra delar av landet på grund av inflation, räntor och drivmedelspriser.

centrum_artikel_host

Stockholms Handelskammare konstaterar att en familj i Stockholms län kommer att få kostnadsökning på 135 000 kronor, en vanlig familj i övriga Sverige får se ökade utgifter med 92 000 kronor.
– Människor kommer att tvingas lägga om sina vanor för att kunna hantera kostnadsökningarna. När vardagslyxen och de bekväma tjänsterna plockas bort, när renoveringar och investeringar skjuts på framtiden så märks det hos företagen. Konkurser och arbetslöshet väntar runt hörnet. Våra politiker måste gräva ner stridsyxan och samla sig så att krisens effekter kan minskas snabbt och kraftfullt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.

Redan under 2022 har det blivit kraftigt ökade energipriser, drivmedelspriser, dyrare livsmedel med mera. Totalt under 2022 är det 72 000 i kostnadsökningar men för 2023 ökar det ytterligare 63 000 till 135 000 kronor. Ett snitthushåll kommer ha kostnader på 330 000 kronor under helåret 2023. Beräkningarna har inkluderat el på 20 000 kWh/år, bil med bensin, livsmedelskostnader enligt Konsumentverkets referensvärden och bolån samt familj med två barn.

mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider