sap_feb_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Raketfritt på nyår

I år måste du söka tillstånd för att få fyra av raketer.

centrum_artikel_host

Raketer med styrpinne är sedan 1 juni förbjudet i landet utan tillstånd och utbildning. Tillståndet söks via kommunen meddelar Polisen. Bryter man mot lagen kan man straffas med dagsböter eller fängelse i upp till tre år.

Anledningen till att det nu krävs tillstånd är debatten som figurerat samt att det ökar olycksrisken. Dessutom har blåljuspersonal blivit beskjutna. Branschen har sedan en tid arbetat för att komma tillrätta med problemet.

Den som söker tillstånd måste ha genomgått en utbildning hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Dessa riktar sig främst mot yrkesmässig användning och omfattar både teroi och praktik.

Fyrverkeritårtor kräver inte tillstånd och det finns andra produkter som inte heller kräver tillstånd. Har du kvar raketer från förra året så är det inte tillåtet att använda dem utan rätt utbildning. Polisen kommer att utföra kontroller mot personer som man misstänker bryter mot lagen.

centrum_host_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

fritidsbanken_sportlov
sportlov
funkisfest_helsida
steningekompani_helsida
spedition_helsida
EXTRA

Fyra döms efter brutal misshandel

Nyheter Fyra personer döms efter en brutal misshandel på Tingvallavägen i Märsta. En man drogs in i en bil av de fyra männen och utsattes sen för slag och sparkar.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Renovering av Stora Gatan startar i mars

Nyheter Arbetet med att förnya Stora Gatan i Sigtuna tar sin början den 4 mars och väntas pågå i två år. Handlare på gatan befarar inkomstbortfall. Vilket kommunen ska kompensera för.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

spedition_outsider
centrum_outsider_host
funkisfest_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
connys
ridskola_2020_outsider
stentekompani_outsider