moderat_pan_nov
Foto: Jamshid Jamshidi

Raketfritt på nyår

I år måste du söka tillstånd för att få fyra av raketer.

centrum_artikel_host

Raketer med styrpinne är sedan 1 juni förbjudet i landet utan tillstånd och utbildning. Tillståndet söks via kommunen meddelar Polisen. Bryter man mot lagen kan man straffas med dagsböter eller fängelse i upp till tre år.

Anledningen till att det nu krävs tillstånd är debatten som figurerat samt att det ökar olycksrisken. Dessutom har blåljuspersonal blivit beskjutna. Branschen har sedan en tid arbetat för att komma tillrätta med problemet.

Den som söker tillstånd måste ha genomgått en utbildning hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Dessa riktar sig främst mot yrkesmässig användning och omfattar både teroi och praktik.

Fyrverkeritårtor kräver inte tillstånd och det finns andra produkter som inte heller kräver tillstånd. Har du kvar raketer från förra året så är det inte tillåtet att använda dem utan rätt utbildning. Polisen kommer att utföra kontroller mot personer som man misstänker bryter mot lagen.

centrum_host_helsida
moderat_pan_helsida
connys_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

pantamera_avc_helsida
advent_kyrka_helsida
julmarknad_2022
dackskifte_helsida
defacto_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

vintermarknad_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

marknaden_outsider
pantamera_out
connys
ridskola_2020_outsider
dackskifteoutsider
kyrka_outsider_advent
swedol_outsider
nrh
vintermarknad_outsider
centrum_outsider_host