centrum_panorama_hostshopping
Lorenzo GarciaFoto: Privat

Rädda företagen

De flesta är överens att det är helt avgörande nu i vår kommun att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars riskerar vi att få oreparerbara skador på kommunens ekonomi.

centrum_artikel_host

Vi i Sigtuna kommun har den perfekta giftcocktailen i näringslivet med Arlanda, transport- och distributionsföretag samt hotell- och restauranger. Det kommer därför att behövas insatser som ingen tidigare har gjort för att säkra att människor i Sigtuna på kort sikt klarar att betala hyran, lån och att konkurrenskraftiga företag inte går i konkurs.

Om ägarna till dessa krisande företag i kommunen inte vill eller kan skjuta till pengarna, så skulle kommunen inte ha sämre förutsättningar än andra som skjuter till kapital, det vill säga kommunen måste ta del av ägandet precist som det gjorde med Destination Sigtuna.

Under 90-talskrisen sanerades banksystemet i och med att staten tog över dåliga tillgångar från bankerna. Dessa tillgångar (fastigheter) kunde säljas när tiderna blev bättre och staten fick möjligheten att återfå det de satsat.

Anders Borg vägrade ge bidrag till bankerna för att klara bankkrisen. Han vägrade till och med att ge bankerna lån. Hans regering gav pengar endast mot aktier i banker som senare kunde säljas eller Nordea och även Swedbank.

Ett förslag är att kommunen snarast måste upprätta en företagsakut för att rädda konkurrenskraftiga företag i kommunen och skjuta till kapital mot ägande.

Rädslan för att få kommunen som delägare kanske kan skrämma fram vissa aktieägares eget kapital, det kommer aldrig bidrag eller gratispengar att göra.

Mardrömmen för oss i Sigtuna är att vi kommer ur denna kris med blomstrande företag och ägare, men med en kommun i konkurs. Lika illa skulle det vara med en god kommunekonomi och en kommun med näringslivet i ruiner.

I ABL (Aktiebolagslagen) kallas för ”villkorat aktieägartillskott” eller en ordinär extra aktieemission.

Vet inte exakt ifall kommunlagen tillåter detta men jag är övertygad att kommunen alltid kan fondera medel från säg, markförsäljning till att rädda näringslivet i kommunen.

Alternativet att bara gilla läget och vänta på att företag går i konkurs, permitterar anställda som leder till människor i kommunen inte kan betala sina hyror eller behöver socialhjälp är inte bra.

Förslaget borde vara bekant eller ungefär som kommunen idag föredrar etableringslån istället för etableringsbidrag till nyanlända. Men nu för företag i behov av pengar för att rädda företaget och jobb.

Det är möjligt endast ifall det finns en vilja.

  • Lorenzo Garcia

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

centrum_host_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

brobygget_2024
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

mp_tack_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
brobygget_outsider
connys
nrh_sigtuna
pantamera_out
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider