kyrka_advent _pan
Olov Holst (M)Foto: Pressbild/Moderaterna
Ibrahim Khalifa (S)Foto: Sigtuna kommun

Rabalder när kommunledningen skulle bytas ut

Rabalder uppstod i Kommunstyrelsen i samband med att Regnbågskoalitionen skulle ändra ordförande i flertal nämnder och styrelser: - Tyvärr fortsätter dock S att försöka obstruera och fördröja processen genom att kommunstyrelsens ordförande vägrade ta upp fyra ärenden som den nya koalitionen ville ha med på dagordningen, uppger oppositionsrådet Olov Holst (M).

centrum_artikel_host

Regnbågskoalitionen fick igenom ett antal ärenden gällande ändring av presidier i nämnder och styrelser i kommunen där Socialdemokraterna idag innehar poster. Men enligt oppositionsrådet Olov Holst (M) fick man inte ta upp ärenden som handlade om att byta ut ledamöterna i bland annat Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.
– KSO (Ibrahim Khalifa (S), reds anm) vägrade också ta upp ett ärende om förändringar i delegeringsordningen som syftade till att göra fördelningen av arvodena mer transparent. Genom att vägra ta upp dessa ärenden bryter KSO medvetet återigen mot kommunallagen, uppger Olov Holst för märsta.nu

Khalifa: Finns inte lagligt stöd
Ibrahim Khalifa bemötte under kvällen kritiken från Holst. Enligt ett pressmeddelande från Khalifa och Socialdemokraterna så finns det inget lagligt stöd att hantera ändringar i Kommunstyrelsens utskott, det är istället en fråga som Kommunstyrelsens framtida presidium får hantera. Man är också kritiska mot att Miljöpartiet nu agerar med de borgerliga som de kallar ”Högeralliansen”.
– Miljöpartiet och Liberalerna partierna fattar sina egna beslut och står för sitt agerande. Det är deras väljare som ska bedöma dem. Men det är såklart tråkigt det som sker nu. Det verkar viktigare för dem att det går fort än att det går rätt till. Jag tycker att det viktigaste nu är att allt sker i god demokratisk ordning och på rätt sätt, och att de val som ska göras sker på rätt sätt i rätt instans, kommenterar Ibrahim Khalifa i pressmeddelandet.

”Beroende av (SD)”
24:e augusti kommer fullmäktige att hantera entledigande av presidier i nämnder och styrelser.
– Högeralliansen och Miljöpartiet är nu och i framtiden beroende av Sverigedemokraternas stöd och röster. Vi såg senast i Gävle hur Sverigedemokraterna ställer krav på inflytande. Kommer högeralliansen och Miljöpartiet berätta vad de har lovat Sverigedemokraterna för att få deras stöd, fortsätter Khalifa.

”Khalifa valde att bryta mot lagen”
Olov Holst menar att första steget mot byte av kommunledning nu har tagits. Man röstade för byte av ordföranden i bland annat Kommunstyrelsen, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Dock inte i Barn. och ungdomsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden eftersom Regnbågskoalitionen redan innehar posterna där. Mattias Askerson (M) klubbades ta över som ordförande i Valsta kommundelsråd. Men man är kritiska mot att Khalifa nekat ledamöter i kommunstyrelsen ta upp ärenden enligt initiativrätten.
– Att på nytt bryta mot den s.k. initiativrätten i kommunallagen riskerar KSO att inte beviljas ansvarsfrihet av revisionen. Han var fullt informerad om detta av kommunjuristen men valde trots det att bryta mot lagen, säger Olov Holst.

vintermarknad_helsida
advent_kyrka_helsida
julmarknad_2022
centrum_host_helsida
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

moderat_pan_helsida
agy_oppethus
defacto_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

pantamera_avc_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
pantamera_out
nrh
kyrka_outsider_advent
marknaden_outsider
vintermarknad_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host