vinter_pan
Olov Holst (M)Foto: Pressbild/Moderaterna
Ibrahim Khalifa (S)Foto: Sigtuna kommun

Rabalder när kommunledningen skulle bytas ut

Rabalder uppstod i Kommunstyrelsen i samband med att Regnbågskoalitionen skulle ändra ordförande i flertal nämnder och styrelser: - Tyvärr fortsätter dock S att försöka obstruera och fördröja processen genom att kommunstyrelsens ordförande vägrade ta upp fyra ärenden som den nya koalitionen ville ha med på dagordningen, uppger oppositionsrådet Olov Holst (M).

centrum_artikel_host

Regnbågskoalitionen fick igenom ett antal ärenden gällande ändring av presidier i nämnder och styrelser i kommunen där Socialdemokraterna idag innehar poster. Men enligt oppositionsrådet Olov Holst (M) fick man inte ta upp ärenden som handlade om att byta ut ledamöterna i bland annat Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.
– KSO (Ibrahim Khalifa (S), reds anm) vägrade också ta upp ett ärende om förändringar i delegeringsordningen som syftade till att göra fördelningen av arvodena mer transparent. Genom att vägra ta upp dessa ärenden bryter KSO medvetet återigen mot kommunallagen, uppger Olov Holst för märsta.nu

Khalifa: Finns inte lagligt stöd
Ibrahim Khalifa bemötte under kvällen kritiken från Holst. Enligt ett pressmeddelande från Khalifa och Socialdemokraterna så finns det inget lagligt stöd att hantera ändringar i Kommunstyrelsens utskott, det är istället en fråga som Kommunstyrelsens framtida presidium får hantera. Man är också kritiska mot att Miljöpartiet nu agerar med de borgerliga som de kallar ”Högeralliansen”.
– Miljöpartiet och Liberalerna partierna fattar sina egna beslut och står för sitt agerande. Det är deras väljare som ska bedöma dem. Men det är såklart tråkigt det som sker nu. Det verkar viktigare för dem att det går fort än att det går rätt till. Jag tycker att det viktigaste nu är att allt sker i god demokratisk ordning och på rätt sätt, och att de val som ska göras sker på rätt sätt i rätt instans, kommenterar Ibrahim Khalifa i pressmeddelandet.

”Beroende av (SD)”
24:e augusti kommer fullmäktige att hantera entledigande av presidier i nämnder och styrelser.
– Högeralliansen och Miljöpartiet är nu och i framtiden beroende av Sverigedemokraternas stöd och röster. Vi såg senast i Gävle hur Sverigedemokraterna ställer krav på inflytande. Kommer högeralliansen och Miljöpartiet berätta vad de har lovat Sverigedemokraterna för att få deras stöd, fortsätter Khalifa.

”Khalifa valde att bryta mot lagen”
Olov Holst menar att första steget mot byte av kommunledning nu har tagits. Man röstade för byte av ordföranden i bland annat Kommunstyrelsen, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Dock inte i Barn. och ungdomsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden eftersom Regnbågskoalitionen redan innehar posterna där. Mattias Askerson (M) klubbades ta över som ordförande i Valsta kommundelsråd. Men man är kritiska mot att Khalifa nekat ledamöter i kommunstyrelsen ta upp ärenden enligt initiativrätten.
– Att på nytt bryta mot den s.k. initiativrätten i kommunallagen riskerar KSO att inte beviljas ansvarsfrihet av revisionen. Han var fullt informerad om detta av kommunjuristen men valde trots det att bryta mot lagen, säger Olov Holst.

slottsby_helsida
wenngarn_jul_helsida

Tekniska Problem Störde VMA-testet

Nyheter Måndagens välkända VMA-test (Viktigt Meddelande till Allmänheten) ställdes inför oväntade tekniska hinder, vilket resulterade i att varningssignalen inte nådde stora delar av centrala Stockholm och norra delar av länet.

centrum_host_helsida

Misstänkt brand i byggbarack

Blåljus Tidigt på morgonen den 5 december rapporterades en brandincident i Steninge slottsby, där en byggbarack på Mejeriets väg engagerade räddningstjänsten och polisen.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
vinter_helsida
joes-helsida

Konkurserna ökar med 59 procent i kommunen: Uppgifter från UC

Notiser Under de elva första månaderna i år har konkurserna i kommunen skjutit i höjden och nått en ökning på hela 59 procent jämfört med föregående år. Enligt färska siffror från UC, ett kreditupplysningsföretag, har antalet konkurser ökat dramatiskt från 29 till 46.

storemore_helsida

Långa lastbilar kan få köra genom kommunen

Nyheter En banbrytande förändring i svensk vägtrafik kommer träda i kraft den 1 december när lastbilar får en utökad längd på upp till 34,5 meter. Detta innebär att fordonen nu kan bli nästan tio meter längre än tidigare tillåtet.

ica_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
slottsby_outsider
swedol_outsider
storemore_out
nrh_sigtuna
connys
wnngarn_jul_outsider
ica_outsider
vinter_outsider
joes_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider