centrum_panorama_hostshopping
Foto: Maps

Protestlista för Steninge Bryggas hamnplaner

Projektet Steninge brygga har stött på patrull genom att man inte får igenom sitt förslag i sin helhet i Steninge Marina. Nu har en protestlista skapats som nästan 300 personer skrivit under.

centrum_artikel_host

I mitten av juli planerar familjeföretaget Steninge Brygga att öppna sin restaurang vid Steninge Marina. Den tidigare Lervarufabriken har genomgått en varsam renovering, och många kommuninvånare ser fram emot premiäröppningen. Restaurangen har tidigare beviljats bygglov, Bygg- och miljöavdelningen i Sigtuna kommun föreslår nu att inte tillåta användningen av marken mellan tegelhuset och bryggorna för uteserveringen.

Motiveringen grundar sig på att dispens från strandskyddet inte kan beviljas enligt miljöbalken eftersom allmänhetens tillgänglighet anses bli. Det finns dock en planerad gångväg mellan vattnet och uteserveringen som tillåter allmänheten att passera. Området används redan som marina och ligger på en gammal industritomt, vilket gör beslutet omstritt bland många boende.

Steninge Brygga och flera boende i närområdet anser att restaurangens verksamhet bidrar till att göra området mer tillgängligt och attraktivt. Förutom parkering, sittplatser och växtlighet, erbjuder platsen också toaletter och gångvägar, vilket gör det möjligt för allmänheten att njuta av området utan att behöva gå in på restaurangen.

Många ser restaurangen med uteservering som ett lyft för området, som skulle kunna skapa en ökad attraktionskraft till kommunen. med hänsyn till platsens potential och de fördelar som verksamheten kan tillföra.

En protestlista har initierats för att inför nämndens beslut samla stöd för att tillåta uteserveringen, med förhoppningen att Steninge Brygga kan fortsätta sina planer att förbättra området.

Bygg- och miljönämndens ordförande, Mats Weibull, meddelar att nämnden fattar beslut i ärendet på sitt nästa sammanträde den 11 juni. Innan dess kommer nämndens presidium göra syn på plats för att närmare bilda sig en uppfattning i ärendet.

Uppdaterad 27/5 14.30

fritidsbanken_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

brobygget_2024
mp_tack_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
connys